eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
43543/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Søknad på ledig stilling som "prosjektleder" ved Bolystprosjektet i Flatanger kommune Bjørn Chruicshank
43447/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest Kåre Gunnar Westermann
43442/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest, gnr 7 bnr 16 Murmester Erling Nilssen
43439/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Flytting fra Fosnes kommune Atb - AtB Skoleskyss
43440/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev 18/69 - Idrettsvegen 2B - Rehabilitering pipe Tislov - Tor Arne Tisløv
42949/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - 100 % fagarbeider/personlig assistent - Bangsund bo- og velferdssenter - 16.08.19-21.06.19 Sander Forsland Fjær
37799/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Sak til uttalelse - søknad om dispensasjon Adresseliste
43468/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Attester og vitnemål Silje Rath
43415/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Manglende ferdigattest - 11/6/31 Gåsnesvegen 9, søknad uten ansvarsrett - bod og terrasse Frode Thorsen
43413/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Manglende ferdigattest - 34/60/152 - Håmyrvegen 13 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg Torill Weiseth
43380/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
43369/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Tilbud om time til logoped Kristine Hofseth
43446/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Signert tilsagn *****
43443/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Varsel om åpning av gjeldsforhandling Namsmannen i Innherred
43441/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Søknad om tilfeldig vikararbeid i skole - assistent og lærer *****
43421/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Tjenestebevis Elin Lægran
43362/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage *****
43345/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage *****
43336/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage - barnehageåret 2018/2019 *****
43444/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev 00021H.pdf Allskog SA
43406/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
43390/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** *****
43387/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Nye Heimen, Otterøya - opprydding fyringsolje Namsos Maskin og Gjenvinning AS
43326/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage *****
43372/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev NTE Utmelding *****
43354/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Tilbud om avtale til logoped Tonicke Angelo m.fl.
43343/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev 34/60/152 - Håmyrvegen 13 - Dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje større enn 35m² mv Nils Petter Dille
43317/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage *****
43310/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage *****
43305/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage *****
43304/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev SOLSIDEN AS
43300/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage *****
42263/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Bjørøya AS - søknad om utvidelse av areal på lokaliteten 19356 Kvalrosskjæret i Flatanger kommune Trøndelag fylkeskommune v/Guri Stuevold
42967/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - helsefagarbeider 60 % 10.09.18-24.09.19 Namsos helsehus langtidsavd Sarah Gbolo
42854/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Student i praksisstilling 20 % ved Namsos helsehus demensavdelingen 01.09.18-30.06.21 Ane Stensen
43267/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Varsel om kartforretning Marita Fjær m.fl.
43314/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev Odd Einar Grande
43191/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Tilsvar tilsynssak - ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
41382/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Ferdigattest Lena Einseth
41855/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Arbeidsavtale vernepleier i skole Elin Haagensen
43529/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Søknad om statlig bostøtte *****
43528/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Kontrakt mellom lærer (student) og Namsos kommune: kommunal dekking av videreutdanning - Matematikk 1 *****
43520/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Kontrakt mellom lærer (student) og Namsos kommune: kommunal dekking av videreutdanning - Naturfag 1 *****
43518/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Kontrakt mellom lærer (student) og Namsos kommune: kommunal dekking av videreutdanning - Matematikk 1 *****
43527/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Kontrakt mellom lærer (student) og Namsos kommune: kommunal dekking av videreutdanning - Matematikk 1 *****
43526/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Reviderte tegninger og situasjonskart samt avstandserklæring Hugo Hustad
43523/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Kontrakt mellom lærer (student) og Namsos kommune: kommunal dekking av videreutdanning - Matematikk 1 *****
43522/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Sandvika Samdrift DA
43504/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Manglende ferdigattest - 18/158 - Adelsten Elnans veg 6 A - Påbygg bolig Kathrine Sævik Opdal
43500/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev 20/291/160 - Fradeling eksisterende festetomt Kåre Kvåle
Versjon:5.2.00