eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
29548/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Hovedframdrift alle fag ved Jøa Kommune Beoas - Kai Jonny Årsandøy
29547/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Oppdaterte tegninger Jøa Kommune Beoas - Kai Jonny Årsandøy
29545/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev BM Møte Nr 6 Jøa Kommune Beoas - Kai Jonny Årsandøy
29542/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev EM 09 Jøa Kommune Beoas - Kai Jonny Årsandøy
29541/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Byggemøte 05 Jøa Kommune Beoas - Kai Jonny Årsandøy
29539/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Tilbud Garderobeskap Jøa Kommune Beoas - Kai Jonny Årsandøy
29540/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Flatanger Montessori SA - Nedleggelse av skoledrift Utdanningsdirektoratet
29538/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Endringsmelding på anleggsbidrag Fosnes Kommune - Jan Arne Løvås
29537/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Fwd: Endringsmelding på anleggsbidrag Fosnes Kommune - Jan Arne Løvås
29529/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Underbilag - næringslivsforsikring Garde - May Stiklestad
29526/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Gjenbruksbutikken Fru L Politiet - Maj Britt Asp
29525/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Regional kompetanseutvikling for barnehage - invitasjon til informasjonsmøte for barnehageeiere og aktuelle organisasjoner Fylkesmannen - Bjartnes, Aud
29517/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Utbetaling av tilskudd" Safari Norge" Postmottak Flatanger kommune
29482/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Merknad til rådmannens instilling jfr utvalgssak NMT 30/18 Nord - Svein Oskar Lauvsnes
29373/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev 16/00255-61 - KS Læring - brev om ny avtale Ks - Haakon Meland Eriksen
29353/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Utskrift av naboliste Boligpartner - Marte Strand Formo
29339/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Høring angående grunnrenteskatt (RNB) og SVs forslag om produksjonsvederlag Ksbedrift - Kjell-Olav Gammelsæter
17555/2018 20180523 23.05.2018 Utgående brev Meldingsbrev *****
29840/2017 20180523 23.05.2018 Utgående brev Leieavtale *****
17553/2018 20180523 23.05.2018 Utgående brev Meldingsbrev *****
18654/2018 20180523 23.05.2018 Utgående brev Svar på klage over vedtak etter Odelslova §63 Brækhus Advokatfirma DA
28476/2018 20180523 23.05.2018 Utgående brev Beregning av tilskudd Fylkesmannen i Trøndelag, Landbruksavdelingen
17552/2018 20180523 23.05.2018 Utgående brev Meldingsbrev *****
26215/2018 20180523 23.05.2018 Utgående brev Tilskudd til forvaltningsfremmende formål, 2018, Otterøy storvald. Otterøy storvald v/Tormod Breistrand
42830/2017 20180523 23.05.2018 Utgående brev Særskilt tilrettelegging av eksamen *****
29444/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Assistent - 70 % stilling ved Biblioteket - 01.05. - 30.06.18 - 100 % stilling - 01.07. - 31.07.18 - 70 % stilling - 01.08. - 31.08.18 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Line Christensen
29436/2018 20180523 23.05.2018 Utgående brev Tillatelse til skadefelling av beitende grågås på innmark på eiendommen 30/1 på Flakk, Namsos kommune, Trond Flak. Trond Flak
29428/2018 20180523 23.05.2018 Utgående brev Tjenesteattest Ana C Da Silva Liberato
29416/2018 20180523 23.05.2018 Utgående brev Melding om vedtak - Høringsuttalelse fra Namsos kommune til forslag om nedleggelse av Salsnes skole Fosnes kommune
21075/2018 20180523 23.05.2018 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Orientering om forventet saksbehandlingstid. Tor Helge Olsen
21072/2018 20180523 23.05.2018 Utgående brev Høring. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Gnr/bnr: 24/5 Overhalla Fylkesmannen i Trøndelag m.fl.
29424/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Høringsuttalelse fra Namsos kommune til forslag om nedleggelse av Salsnes skole Namsos Kommune - Tine Nermark Johnsen
29403/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte - 11.04.18 *****
29402/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Referat fra dialogmøte - 16.05.18 NAV Namsos
29400/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Anmodning om legeuttalelse Nord-Trøndelag Politidistrikt
29411/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Barne- og ungdomsarbeider - 100 % stilling ved Vestbyen barnehage - 01.01.18 - 31.05.18 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Elisabeth Dahl
29410/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Tilkallingsvikar ved Vestbyen barnehage - 01.06.17 - 12.08.18 - underskrevet arbeidsavtale Vivan Jensen
29406/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Støttekontakt for perioden 25.04.18 t.o.m. inntil nytt vedtak eller avslutning Mohammed Aljammal
29394/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Anmodning om legeuttalelse Nord-Trøndelag Politidistrikt
21066/2018 20180523 23.05.2018 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Orientering om forventet saksbehandlingstid. Einar Rønning
21061/2018 20180523 23.05.2018 Utgående brev Høring. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Gnr/bnr:12/2 Overhalla Fylkesmannen i Trøndelag m.fl.
21055/2018 20180523 23.05.2018 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Orientering om saksgang, forventet saksbehandlingstid. Tom Kristian Mork
29395/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon JONARK AS
29391/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Anmodning om legeuttalelse Spesialenheten for politisaker
29384/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Anmodning om legeuttalelse Nord-Trøndelag Politidistrikt
29382/2018 20180523 23.05.2018 Utgående brev Søknad om startlån. Foreløpig svar *****
29378/2018 20180523 23.05.2018 Utgående brev Tillatelse til skadefelling av beitende grågås som beiter på innmark/kornarealer på eiendommen 20/5 på Spillum, Namsos kommune, Alfred Skogmo. Alfred Skogmo
29352/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Kommuneplan for skoleåret 2018-19 Den kulturelle skolesekken Trondelag fylke - Irene Rosenblom
21054/2018 20180523 23.05.2018 Utgående brev Høring. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Gnr/bnr:134/1 Namdalseid Fylkesmannen i Trøndelag m.fl.
29478/2018 20180523 23.05.2018 Inngående brev Rapport Gjeset gård Gjeset gård v/Svenn Ove Fosseng
Versjon:5.2.00