eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
53187/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Program/opplegg - Kontrollutvalget Flatangers besøk i sentraladministrasjonen 14.11.18 Konsek - Einar Sandlund
53032/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev FRIST NÆRMER SEG - Nasjonal ramme for vindkraft FNF-Nett - Fredrik Fredriksen
53030/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev FRIST NÆRMER SEG - Nasjonal ramme for vindkraft FNF-Nett - Fredrik Fredriksen
53028/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Ang SFO Flatanger Kommune - Lovise Angen
53109/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Urimelig/ubegrunnet økning i festeavgift - innløsning av feste Aage Osv. Aakervik
53106/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Namsos
53103/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Frivillighetssentral på Otterøya Nye Heimen AS v/styreformann Ivar Hustad
53073/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Begrenset politiattest Finnmark politidistrikt
53071/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev 44/18 - Søknad om endring av gitt tillatelse Oliver Lachmann
53095/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - spesialpedagog, 100 % vikariat ved PPT i perioden fra 15.10.2018 Bente Skaftnesmo
53090/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Godkjent avleveringsliste fra arkivverket Arkivverket
53077/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Mobil signal Skrøyvdalsvegen ? Trondelagfylke - Pål Magnar Dahlø
53075/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Bekreftelse på oppstart studie NORD universitet Samordna opptak
53069/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Pålegg - rapport etter kontroll av elektrisk anlegg NTE Nett AS
53068/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Søknad om forskuttering av scooterkjøp Støttegruppa for Namsos ski- og aktivitetssenter
53066/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev 20/293/208 - Hudiksvallvegen 11 - Uten ansvar - Oppføring av garasje som tilbygg til bolig Even Lian
53062/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Bekreftelse på studenstatus - NORD universitet NORD universitet
53061/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - 40 % stilling sekretær Sørenget skole - 24.09.18-21.12.18 Mona Hovik Skage
53060/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Tilbud om BU investeringstilskudd Kr 700 000 Innovasjon Norge
53084/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Tilsynsrapport UV-anlegg Statland vannverk Øvre Langvika - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om driftsinstruks på norsk og kontroll med krav i typegodkjenningen Mattilsynet
53076/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Oddveig Ressem
53058/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Forvaltning av NTE-fondet - melding om vedtak Ragnar Prestvik
53056/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Protokoll Årsmøtet Revisjon Midt-Norge SA 01.10.2018 Frid M Welde Evjen
53055/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Protokoll: Administrativt samarbeidsutvalg, 27. september, nordlige Trøndelag Marit Moe
53052/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Søknad om ny lønnskode etter endt utdanning Marianne Øyesvold
53048/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Midlertidig tilsetting 20 % assisten - Namsos helsehus - avdeling psykisk helse - 01.09.18-24.02.19 Rigmor Johansen
53047/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Arbeidsavtale som tilkallingsvikar - 01.10.18-01.01.19 - eiendom/renhold Dahabo Ali
53022/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Vedtak i fylkestinget 03.10.18, Sak 136_18, Finansiering og etablering av prosjekt Jøa tland Trøndelag Fylkeskommune
52995/2018 20181012 12.10.2018 Utgående brev Levering av oljeinfiserte jordmasser - basiskarakterisering Innherred Renovasjon IKS
53089/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Begrenset politiattest Finnmark politidistrikt
53087/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Begrenset politiattest Finnmark politidistrikt
53027/2018 20181012 12.10.2018 Utgående brev Prolongering av avtale om Bedriftshelsetjeneste ANT - HMS & Bedriftshelse AS
52981/2018 20181012 12.10.2018 Utgående brev Vedtak om rett til spesialundervisning for skoleåret 2018/19 *****
53054/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling Gørhill Skogseth Andreassen
53020/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Oppsigelse av leieforhold *****
52562/2018 20181012 12.10.2018 Utgående brev Kunngjøring Namdalsavisa m.fl.
53031/2018 20181012 12.10.2018 Utgående brev Ferdigattest Hilde Marit Solstad
53013/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
52971/2018 20181012 12.10.2018 Utgående brev NTE svar på klage eiendomsskatt NTE NETT AS
52958/2018 20181012 12.10.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gbnr 9/22 Torbjørn Skogmo
53078/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Mottatt søknad Landbruksdirektoratet
53045/2018 20181012 12.10.2018 Inngående brev Protokoll oppmålingsforretning Hege Berg
52956/2018 20181012 12.10.2018 Utgående brev Vedtak om rett til spesialundervisning for skoleåret 2018-19 *****
52925/2018 20181012 12.10.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale, vernepleier i 17,71% stilling. Samarbeidsavtale med Vestbyen skole. Forebyggende og helsefremmende avdeling, Lonet. Avtalen gjelder i perioden 20.08.18 - 31.12.18 Nina Merete Flosand
53007/2018 20181012 12.10.2018 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
52929/2018 20181012 12.10.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale, vernepleier 26,34 % stilling. Samarbeidsavtale med Vestbyen skole. Forebyggende og helsefremmende avdeling, Lonet. Avtalen gjelder i perioden 20.08.18 - 31.12.18 Ellinor Antonsen
52923/2018 20181012 12.10.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale, Vernepleier i 16,55 % stilling. Samarbeidsavtale med Vestbyen skole. Forebyggende og helsefremmende avdeling, Lonet. Avtalen gjelder i perioden 20.08.18 - 31.12.18. Sissel Skomsvoll
52917/2018 20181012 12.10.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale. Hjelpepleier i 11,5% stilling. Samarbeidsavtale med Vestbyen skole. Forebyggende og helsefremmende avdeling, Lonet. Avtalen gjelder i perioden 03.09.18 - 31.12.18 Gry Merete Nilsen
52908/2018 20181012 12.10.2018 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale, assistent 40% stilling, Forebyggende og helsefremmende avdeling, aktivitørtjenesten. I perioden 01.10.18 - 31.12.18 Liv Johanne Aagesen
52854/2018 20181012 12.10.2018 Utgående brev Barnehage - søknad om endring av oppholdstid *****
Versjon:5.2.00