eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
38618/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Evt. ROS-analyse for legevant i Namdalen. Anmodning om tilbakemelding på avstander til Sykehuset Namsos Lierne Kommune - Karl Audun Fagerli
38604/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Svar på saksnr 2017/9137-14 Hotmail - H.Sved AS
20160/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Aksept av vilkår tilskudd bedre samhandling psykisk helse barnehage og skole og helse i 2019, kap 762, post 60 Helsedirektoratet
21433/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse av vilkår tilskudd- Etablering og utvikling av kommunalt frisklivs, lærings og mestringstilbud Fylkesmannen i Trøndelag
38339/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Kartlegging av barn og unge under 18 år med langtidsopphold i kommunal helse og omsorgsinstitusjon Fylkesmannen i Trøndelag
38004/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Vedtak om forlenget fisketid, fiskesesongen 2019 i elvene Bogna, Aursunda, Austerelva, Årgårdselva, Ferga og Oksa. Medlemmer i lyngenfjorden lakseråd , med flere.
38622/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i reguleringsplan for Kvaløysæter og delingsforbudet i 100- for fradeling av eksisterende lager/smie - 23/7 . Flatanger kommune Trøndelag fylkeskommune
38324/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Vedr. etterkalkyle for Kjærlighetsstien boligfelt. NetBas ID: 27618 NTE Nett v/Aslak Haugan
38321/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Boligfelt Kjærlighetsstien, Flatanger. Avvik på kabeltrase NTE Nett v/Aslak Haugan
38319/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Vedr. faktura 45018285 - Reklamasjon NTE Nett
38634/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Opphør av alternativ mottaksplass - ***** ***** ***** Utlendingsdirektoratet
38222/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
38629/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Gravemelding - M7BIR4 Stein Tore Wolff
38635/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Foreløpig svar i forvaltningssak Fylkesmannen i Trøndelag
38341/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak iht. havne- og farvannsloven - Sørmarkfjellet vindkraftverk TrønderEnergi AS
38603/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse for gnr. 20 bnr. 34 Bjørn Frisendal as
38602/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - flytting av yttervegg på fritidsbolig Jann Leithe
38035/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Søknad om kjøp av mindre eiendomsareal fra Flatanger kommune Kine Sivertsen og Stig Mortensen
38653/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev 20/293/208 - Kopi av brev fra naboens advokat til Even Lian ADVOKAT SIW BLEIKVASSLI AS
36905/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 20/684 - søknad om ettergodkjenning - terrengarbeider - orientering Lars Ove Hognes Sæternes
38607/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Ref. 2015/3557-10 Søknad om ferdigattest Start - odd jarle aune
37891/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Mangler ved søknad om fradeling Bente Almvik
38239/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Branntilsynsrapport Namsos lufthavn Namsos lufthavn
38005/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Tilsetting - Tilbud om 100 % vikariat som adjunkt med mulighet for fast ansettelse - Sørenget skole Personalsjefen
37965/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse ved NAV Anne Wisløff
37958/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Namsos vest omsorgsboliger Emma K. Kaldahl
37917/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Tilsetting - st.nr. 1521 - Lærere- faste stillinger/ vikariat Otterøy oppvekstsenter Personalsjefen
37877/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Tilsetting - st.nr. 1523 - Lærere- faste stillinger/ vikariat Vestbyen skole Personalsjefen
30197/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - Legevaktslege i 50 % vikariat ved Legevakten - 20.09.19 - 31.12.19 Morten Vold
38508/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Tjenesteattest Maren Almås Haugen
38534/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om fødselspermisjon *****
38505/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Tjenesteattest Aleksander Ovesen Wahl
38559/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om fødselspermisjon - fedrekvote *****
38552/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om fødselspermisjon *****
38561/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om fødselspermisjon - fedrekvoten *****
35384/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - Spesialpedagog i 100 % vikariat ved PPT - 01.07.19 - 31.12.19 Bente Skaftnesmo
35493/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - Pedagogisk psykologisk rådgiver i 50 % vikariat ved PPT - 16.08.19 - 31.12.19 Katarina Giecewicz
35491/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Ny nærmeste pårørende Namsskogan kommune - Vigdis Lindsetmo
29578/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Kommentar vedrørende innkallelse til årlig trening HV - Sannan distrikt HEIMEVERNET
34589/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev ***** ***** *****
38131/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Tilleggsopplysninger - melding om uønsket hendelse 02.06.19 - ***** ***** ***** Nav Skanning
31747/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Samtale med arbeidstaker - ***** ***** ***** *****
29062/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Oppfølging av arbeidsoppgaver - ***** ***** ***** *****
29051/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Samtale vedrørende hendelse og sykefravær i etterkant - ***** ***** ***** *****
29020/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Permisjonssøknad 01.06.19-23.02.20 - ***** ***** *****
36640/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Sansehage - Namsos helsehus Hus og hageservice AS
36928/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bruker-/pårørenderåd - Informasjon om ny møteledelse Gro Hoffmann m.fl.
38502/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Klage på parkeringsbot *****
38637/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Anmodning om å rydde kommunalt areal ved bolig Britt-Anne Lein
38580/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Klage på parkeringsgebyr *****
38645/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Helsefagarbeider 50% stilling - Namsos helsehus langtidsavdelingen Frøydis Katinka Fjær
38599/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
38279/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Oversendelse av søknad om dispensasjon fra krav om næringsinntekt - ***** ***** *****
38271/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Oversendelse av søknad om dispensasjon fra krav om næringinntekt fra ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
38636/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Leseambassadør i 60% stilling i perioden 01.08.19 - 31.07.20 - Underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Merete Haagensen Doksæter
38610/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Ref. 2018/8390-4 Oddmund Rydningen
38161/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Leieavtale utkast *****
38160/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Vedrørende innflytting *****
38643/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - 100% assistent - 24.06.19-18.08.19 Silje Weiseth
38642/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - 100% assistent - 24.06.19-18.08.19 Sandra Skorstad
38609/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Attest *****
38581/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Midlertidig vedtak om rett til spesialundervisning for skoleåret 2019/20, til og med 31.10.19 *****
38558/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Vedtak om rett til spesialundervisning for skoleåret 2019/20, midlertidig vedtak til og med 31.10.19 *****
38476/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38497/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38484/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38483/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38482/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38481/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38496/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38495/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38494/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38493/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38492/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38491/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38474/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38472/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38488/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38487/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38486/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38467/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38466/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38465/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38464/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38463/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38462/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38461/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38460/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38459/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38485/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38480/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38479/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38478/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38477/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38475/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38473/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38471/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38470/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38469/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38468/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38490/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38489/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om stilling *****
38549/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Søknad til salmarfondet Ole marius Angell
38545/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Søknad om SalMar - midler. Tone Merete Eian
38560/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Søknad om SalMar - midler Rapportering og utbetaling Sør-Flatanger Grendelag m.fl.
38632/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Tilbud på digital kampanje - Til underskrift Kruse Larsen AS
38633/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Underskrevet tilbud på digital kampanje Reform Society
38592/2019 20190714 14.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
38593/2019 20190714 14.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Rune Berg
38597/2019 20190714 14.07.2019 Inngående brev Søknad om startlån *****
38589/2019 20190713 13.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
38591/2019 20190713 13.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
38590/2019 20190713 13.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
38588/2019 20190713 13.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
38587/2019 20190713 13.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
38546/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak 146/109 Gløttvegen 3 Lbygg - Runar Lønnum
38506/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Kartlegging av byggegrense Vegard Slåen Sæther
38242/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om arealoverføring Leif Konrad Tranås
35641/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og varsel om matrikkelføring Helene og Arne Rødø
37424/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev 5048 gnr 53 bnr 7 og 15 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Em1 - Hanne Lysberg
37415/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev 5048 gnr 53 bnr 7 og 15 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Em1 - Hanne Lysberg
38252/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev 5040 - gnr 151 bnr 18 - Dispensasjon fra pbl § 1-8 - oppføring av grillhytte Roar Heggdal/N.eid Jeger- og Fiskarlag
38513/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Forlengelse av gjeldsforhandlingsperioden Namsfogden i Trondheim
38523/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse Namdal tingrett
38515/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforretning Politistasjonen i Innherred
38532/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse Namdal tingrett
38531/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse Namdal tingrett
38530/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse Namdal tingrett
38526/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse Namdal tingrett
16399/2010 20190712 12.07.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** SWECO Norge AS
38514/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Forlengelse av gjeldsforhandlingsperioden Namsfogden i Trondheim
38512/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Forlengelse av gjeldsforhandlingsperioden Namsfogden i Trondheim
38510/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd - ***** ***** ***** Stjørdal kommune
15446/2013 20190712 12.07.2019 Utgående brev Endelig avklaring Roar Pedersen (NTFK)
38554/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling i Namdalseid kommune Björn Thomas Åhrén
38318/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Vedr. faktura 10339724 - Fiber Sykeheimen Relacom
38584/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om startlån *****
38582/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om startlån *****
42533/2013 20190712 12.07.2019 Utgående brev Høring på justering av lokal forskrift om jakttider på elg og hjort i Nord-Trøndelag Rune Hedegart
38501/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Klage på parkeringsgebyr *****
33709/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Ressursgruppe for barn og unge - Innkalling til møte 22.08.19 *****
38139/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan - ***** ***** ***** Nav Skanning
38276/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar: Fartsreduksjon - Fosnesvegen Oddmund K Rydningen
38557/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Digital annonsering - Tilbud Something Good
38565/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Tilbud på digital kampanje Kruse Larsen AS
38568/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Begrenset politiattest Finnmark politidistrikt
38566/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale *****
38521/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Leieavtale signert *****
38524/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Signert nøkkelskjema *****
38528/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Framleie *****
38522/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Husordensregler signert *****
38511/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Innvilgelse av forlenget uførepensjon Statens pensjonskasse
38446/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Signert ansvarsrett Mikael Løfsnæs Haagensen
38391/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Avtale mellom entreprenør og kommunalteknikk vedr. brakkerigg Rune Petter Stene
38390/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Uttalelse fra Kommunalteknikk avd. vann- og avløp Tomas Haugum
38381/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Svar fra Komunalteknikk avd. vann- og avløp Namsos Kommune - Tomas Haugum
38377/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Bekreftelse fra Kommunalteknikk Geir Egil Olsen
38374/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Endring i Namsen ved Harastranda - NVEs planskisse etter befaring 24.04 - Høring Mnsk - Aksel Håkonsen
38357/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev 65/1715 - Vestre Havn Velforening Cato Berg
38317/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev 201939911-4 - Bjørøya AS, Org.nr Akvakultur til forskningsformål. Tillatelse til samlokalisering av NT-F-36 og NT-F-37 på lokaliteten 19356 Kvalrosskjæret. Postmottak Flatanger kommune
38311/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Ang fastlegehjemmel Morten Aas
38342/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Kvittering på mottatt e-post hos Fylkesmannen i Trøndelag Fylkesmannen - FMTL Postmottak
38298/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Henvendelse vedrørende barnetrygd Rødt Namsos v- Olav Roger Larsen
37852/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Svar på klage vedrørende søknad om permisjon fra stilling. Tone Aasbø
38360/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev 14/222 - Tilbudsforespørsel - Knausenstien 2 Nova-As
38458/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Startlån søknad *****
37484/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tinglysing av erklæring om rettighet i fast eiendom - 5047 - gnr. 81, bnr. 39 Kartverket tinglysing
37481/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tinglysing av skjøte - 5047 - gnr. 81, bnr. 53 Kartverkert Tinglysing
29653/2007 20190711 11.07.2019 Utgående brev Leie av kommunal bolig Hildremstunet 7B. *****
29136/2008 20190711 11.07.2019 Utgående brev Kommunal bolig Hildremstunet 7B. Torbjørn Engen
38350/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett Lasse Haugmo og Karoline Langås
37482/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om å bygge driftsbygning. Anders Libjå
37416/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om igangsettelse 1 (IG1) for grunnarbeider til omsorgsboliger. OVERHALLA KOMMUNE
38364/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad ferdigattest Namsengata 12 Boligprosjektet Overhalla AS
38413/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Statusoversikt for FVD-arbeidet i fylket i 1. halvår 2019 - info om høstens planer Kartverket Trøndelag
38396/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om grensejustering Flatanger kommune
38313/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Søknad om kommunal bolig Julie Mynors
38314/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Søknad om leie av kommunal leilighet Comfort v/Laila Thane
38312/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Søknad om leie av kommunal leilighet Ester Sandstad
38292/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Grensejustering boligtomt gnr. 13 bnr. 133 Per Andersen
38291/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Grensejustering boligtomt gnr. 13 bnr. 136 Arve Olsen
38401/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Møtereferat fra Orienterings-/koordineringsmøte med Flatanger kommune TrønderEnergi
37926/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev 26/3 - Foreløpig svar - oppføring av hytte - orientering Ole-Morten Klykken
38375/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding på henvendelse om utvikling av Sjøåsen Aage Westerhus m.fl.
38175/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Søknad om fradeling av tomt L58 i reguleringsplan for Glasøya Dag Furuheim
3678/2008 20190711 11.07.2019 Utgående brev Innrapportering av valg for 1. mai 2008 - 31. desember 2012 Domstoladministrasjonen
38445/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Utlegging av Sametingets valgmanntall Sametinget /Sámediggi
7211/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Svar på anmodning om bosetting 2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
38180/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Søknad om opsjon på nausttomt - Kjærlighetsstien Jørgen Høstland
38012/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Melding om vielse SKATT MIDT-NORGE
16458/2008 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tilbud på konsulenttjeneste Sivilingeniør Anders Overrein
22121/2008 20190711 11.07.2019 Utgående brev Introduksjon til tiltaksplan 08/09 Nor-Trøndelag fylkeskommune
38338/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 07.06.19 Finnmark politidistrikt
15434/2008 20190711 11.07.2019 Saksframlegg/innstilling Endring av bebyggelsesplan for Straumen i Namdalseid kommune, adkomstveier mv - 1. gangs behandling
38404/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tak over platting og carport Kjell Harald Moe
4634/2009 20190711 11.07.2019 Utgående brev Namdal Settefisk AS - Søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokaliteten Stigodden Fiskeridirektoratet Region Trøndelag
38385/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Utlegging av Sametingets valgmanntall Sametinget
38438/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Miljøterapeut - 100 % stilling ved Flyktningetjenesten - 12.08.19 - 18.08.20 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Jacob Nymann Jeppesen
38322/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Krav om økt lønn Fagforbundet
38386/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Sak avsluttet Namdal Tingrett
Versjon:5.2.00