eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
46545/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev 18/5531-68 Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2020 - september Kmd Dep - Korman Max Joseph
46469/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Innføring av Websak, nytt saks- og arkivsystem i NAV. Signering av databehandleravtale Nav - Koa, Berit
46468/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev 65/1893 og 1891 - Erklæring våtrom og gjennomføringsplan Jonark - Anders Hopen
46460/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Bekreftelse på at saken kan avsluttes Eurosign - Hilde Fjenkin
46401/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Protokoll Flatanger KU 16.09.19 Flatanger Kommune - Rune Strøm
46379/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev KU-sak 19/19 Budsjett 2020 - Kontrollarbeidet Konsek - Einar Sandlund
46362/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Rundskriv til e.phorte Flatanger Kommune - Rune Strøm
46330/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Melding om vedtak - Særutskrift Namdal Rehabilitering IKS, eierskap, organisering og betalingsmodell Overhalla Kommune - Torunn E. Grønnesby
43898/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 65/1789 - Pinavegen 6 - Rammetillatelse og søknad om dispensasjon fra reguleringsplan "Del av Gammelsaga B/F1, Pinavegen 6", stadfestet 26.10.2017
45848/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev 5040 - gnr 177 bnr 1 fnr 16 - Endring ferdigattest av 27.2.2019 Liv Åshild Bakken
45838/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avslutning av logopedisk hjelp *****
45816/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Innsyn i dokumenter i elevmappe *****
31344/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Referat fra møte 13. juni Eldrerådets medlemmer m.fl.
42307/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling Ny 1. gangsbehandling- Reguleringsendring "Solsiden Boligområde B3, Vestre Havn"
45292/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** - Møte med St Olaf BUK 11.09.19 referat. *****
45434/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avslutning av logopedisk hjelp *****
46538/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Per Steinar Flasnes
46536/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Silje Engstad
46532/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev 24/1 - Ber om behandling etter jordloven Elin Skard Øien
46529/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring - ansettelser a ferievikarer fra Spania Globalworking
46523/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Innføring av Websak - ny saks- og arkivløsning for administrative saker i Nav - Signering av databehandleravtale Nav Trøndelag
46505/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev 53/12 - Hamnesvegen 151 - Uten ansvar - Riving naust / oppføring av nytt Viggo Reinert
46526/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Irene Vannebo
46524/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Innvilget tilskudd Miljødirektoratet
46519/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Oversendelse for vurdering av område i kvikkleiresone NVE
46517/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Christoffer Elnan og Line M. Fornes
46514/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Arve Ekker
46513/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Anders Bruun
46512/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Atle Brobakken
46510/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Roy Tore Breivik
46508/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Gunnar Brattberg
46506/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Ola Lie Berthling
46499/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Gisle Berre
46490/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, 993419222 Landbruksdirektoratet
46486/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev 5048 gnr 58 bnr 8 - Søknad om dispensasjon for oppføring av bod Ole Jan Guin
46477/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler 2019 BANGSUND IDRETTSLAG
46476/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om ny bevilling etter eierskifte La PerlaRestaurant as
46483/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2020 - september Kommunal- og moderniseringsdepartement
46471/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Ferdigmelding på arbeid - YD2UHM Berre Nielsen AS
46462/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilkopling og abonnement til offentlig vann-/avløpsanlegg Rune Petter Stene
46444/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Ang. henvisning 03.05.2019 *****
46464/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om opprettelse av ny grunneiendom Otto Herman Ekker
46429/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond John Kristian Aunet
46427/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Kopi av tillatelse til å benytte bås for fangst av jerv under lisensfelling 2019 - 2020 i Skrøyvdalen - Høylandet kommune Fylkesmannen i Trøndelag
46424/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Underskrevet erklæring om frafall av rettighet Fosnes sanitetsforening
46421/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Forslag til frivillig endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Namsfogden i Trondheim
46493/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vegnavn - Lund - Innspill fra Lund Grendelag Lund Grendelag v/ Harald Teodor Grøtting
46447/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Kopi av pedagog-rapport 29.4.2019 Sykehuset Namsos, Lærings- og mestringssenteret
46445/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Brev til kommunene ved rådmannen Nav - Koa, Berit
46438/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Besøk av Matgledekorpset i Trøndelag Fylkesmannen i Trøndelag
46422/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avklaring vedr. søknadsplikt eller unntak Eurosign
46430/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Kjell Barlien
46428/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Kjetil Øvereng
46412/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste Olav Duun videregående skole
46395/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Arbeidsavtale for lærlinger - underskrevet Stine-Marie Hestmo
46394/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Arbeidsavtale for lærlinger - underskrevet Robin Sjøvold
46393/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Arbeidsavtale for lærlinger - underskrevet Teame Tuklue Nuguse
46475/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest BYGGMESTER ROGER LARSEN
46470/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Gravemelding - J7YHD4 Thomas Lande
46466/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Gravemelding - SWEQQG Sylvia og Jørg Blumenstein
46392/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Arbeidsavtale for lærlinger - underskrevet Malena Thorsen
46390/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Arbeidsavtale for lærlinger Bjørg Elisa Leithe Hugås
46363/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til lager for kajakker, Spillumsbruket Lottstiftelsen
46376/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Asfaltskrot ønskes fjernet Knut Skåle
46366/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Bestille borgerlig vielse - 27.09.19 *****
46361/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon *****
46359/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling Petraz Navakauskas
46355/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Invitasjon til dialogmøter i kommuner om Leve Hele Livet Fylkesmannen i Trøndelag
46352/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Reformene Leve hele livet- tilbakemelding fra kommunene i Trøndelag Stav, Siri Ramberg
46451/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Revidert søknad ansvarsrett Namdal Settefisk v/ Rune Devik
46389/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Fergeli Eiendom - Fergeli - gbnr 25/2 - Kopi av tillatelse til riving av bro over Tverrelva Verran kommune, Enhet samfunnsutvikling
46384/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 23.08.19 Finnmark politidistrikt
46360/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vurdering av ansinitet Petra Bouvier-Eliassen
46351/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Rundskriv om konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting- rettledning om valg til folkevalgte organ med mere Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
46350/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Namsos bo- og velferdssenter Yahya Alajour
46347/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Namsos bo- og velferdssenter for å gå over til annen stilling i kommunen Maj Ellinor Nålsund
46340/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Olav K. Øvereng
46339/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 22.08.19 Finnmark politisdistrikt
46338/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Prøvingsrapport P1906564 fra Kystlab AS Kystlab AS
46333/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Boligtilskudd og BPA SAFO Trøndelag v/ Kristian Lian
46326/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Fritak fra undervisning ved Statland skole 10. - 17. september 2019 *****
46318/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 28.08.19 Finnmark politidistrikt
46316/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Adjunkt - 100 % stilling ved Vestbyen skole - 01.08.19 - 31.07.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Eva Sætermoen
46314/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Adjunkt - 20 % stilling ved Sørenget oppvekstsenter - 01.08.19 - 20.11.19 - underskrevet tidsbegrenset arbeidsavtale Sunniva Halvorsen
46306/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Byggesak, kart og oppmåling Øystein Thorp
46332/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Bjørg Aunet
46331/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Jorunn Aune
46328/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Kjell Aspnes
46322/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av tomt til eksisterende bygninger Johannes Aaring
46297/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Forslag til medlemmer Overhalla Eldreråd Asbjørn Hagerup
46345/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Kommunalteknikk Rolf Einar Lian
46344/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Sprøsmål angående bygging av skogsbilveg over flere bekkedrag i Årgårdsvassdraget Arne Jørgen Kjøsnes
46341/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - datert 06.08.19 Finnmark politidistrikt
46336/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling 12.10.2019 Paul Olav Bjerken
46325/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om støtte til utvikling av reiseliv på Dun Gård Sissel Thorsen
46323/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - etablering av ny grunneiendom, Duun-huset Åke Duun
46308/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Rune Martin Berg Amdal
46304/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om scooterløyve fra Fjellseth til egen hytte ved Fjellsethtjønn Trond Stieng
46302/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Bjørn Morten Amdal
46346/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vergemål *****
46324/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling KVELI RÅNES BREMSETH AS
46317/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Referat styremøte 28.8.19 - Brannvesenet Midt IKS Brannvesenet Midt - Håvard Bye
46312/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Per Arne Tinglum Tine RÅdgivning v/Ken Morten Brørs
46310/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Miljøterapeut - 80 % stilling ved Solvang barnehage - 12.08.19 - underskrevet fast arbeidsavtale Inger Bakke
46309/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Kjell Inge Asbøll
46305/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Håvard Amdal
46303/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Samfunnssikkerhet & teknisk drift Kristian Knutstadengen
46301/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Jan Ivar Aarmo
46291/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Møte med rådmannen om bruk av donasjon til Overhalla sykeheim 16.09.19 Hans Olav Aagesen
46289/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Databehandleravtale Smart Control Danalock Låsesystem SMART-CONTROL AS
46284/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Bekreftelse *****
46283/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Bekreftelse *****
46281/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Bekreftelse *****
46280/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Bekreftelse *****
46279/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Bekreftelse *****
46282/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Bekreftelse *****
45536/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avslutning av logopedisk hjelp *****
45519/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avslutning av logopedisk hjelp *****
46531/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Håvard Ødegård
46511/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev 65/1379 - Søknad om endring av tillatelse Kommunalteknikk og eiendom v/ eiendomsavdelingen
46556/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Startlån søknad *****
46551/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i Trondheim Havn IKS Trondheim havn IKS
46503/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd og/eller uttak av skogfond Arnstein Hallager Berg
46286/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Bekreftelse *****
46285/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Bekreftelse *****
46177/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Øystein Johannes Nilsen
39910/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 18/2 - Skagevegen - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan "Namsos lufthavn" for fradeling av tomt til bobilgarasjeanlegg
46287/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Bekreftelse *****
46150/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Jan Olav Tømmerås
44946/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tilbygg til bolighus. Jens Johannes Barlien
44873/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Til uttalelse - 35/2/78 - Selnes - Søknad om dispensasjon for Riving hytte / oppføring av ny samt flytebrygge Norges vassdrags- og energidirektorat m.fl.
43205/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 65/1523 Sverres gate 35C - Søknad om dispensasjon fra § 4 i reguleringsbestemmelsene
44684/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 20/482 - Lauvhammerhaugen - Klage på avslag vedr. godkjenning av garasjeloft som selvstendig boenhet sak 24/19 i møte den 12.6.2019
46137/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Varsel om befaring på eiendom 46/44 B&B AUTOGARASJE ANS
46093/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Foreløpig svar - 35/2/78 - Selnes - Riving hytte / oppføring av ny samt flytebrygge Viktor Skogmo
46107/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Amund Aurstad
46396/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Mangler ved søknad Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Marvin Birkeland
46018/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Ola B Lie-Husby
46178/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Karakterutskrift Rikke Laukholm
46022/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Museet Midt IKS Representantskap møte 24.september 2019: revidert selskapsavtale Museetmidt - Camilla Birkeland
60105/2018 20190916 16.09.2019 Utgående brev Angående tilbud på oppgradering av RA GuardControl på Tiendeholmen renseanlegg Namsos Gard Automation AS
41756/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Heidi Hestmark Smalås
43287/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Stian Tindvik Strand
45882/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - engasjement i 50% stilling som barnehagelærer *****
45858/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Aleksander Elden Nordal
45836/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Forespørsel om utlevering av dokumenter vedr. ***** ***** ***** ***** ***** ***** Stiftelsen Rettferd for taperne
45797/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Torleiv Harald Grong
45844/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev/ arbeidsavtale Knut Ove Lillemoen
45843/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev 20/74 Ferdigattest på tilbygg, påbygg og garasje Øistein Helge Løvmo
45831/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev 20/74 Tillatelse til endring av garasjeloft Øistein Helge Løvmo
45809/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Hans-Evert Bohman
45779/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Mangler ved søknad Per Anders Rognan
45735/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
41554/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Aksept tilsagn TS-midler Trøndelag fylkeskommune
45094/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Tinglysing av skjøte - 5047 - gnr 47, bnr. 40 Kartverket Tinglysing
43984/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Tilsetting - st. nr. 1610 - Virksomhetsleder eiendomsdrift Personalsjefen
42494/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Forespørsel om brøytepriser for nye Namsos kommune ELDEN PUKK OG MASKIN AS
42479/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Forespørsel om brøytepriser for nye Namsos kommune Petter Leirvik
42461/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Forespørsel om brøytepriser for nye Namsos kommune Arnstein Skjærvik
4258/2017 20190916 16.09.2019 Utgående brev Opplysningsskjema Hero mottak
42405/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev 5005 - 65/1886 Vedr ønske om signering på fullmakt Henrik Tausvik
42402/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Vedr signering på fullmakt Advokat Braaholmen AS
42491/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Forespørsel om brøytepriser for nye Namsos kommune Tore Johan Sandvik
42148/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Forespørsel om brøytepriser for nye Namsos kommune KVALSTAD KALLE
45317/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45315/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45314/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45313/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45312/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45311/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45310/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45309/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45308/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45307/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45306/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45305/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45304/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45427/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt Geir Slind
45416/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling av spillemidler Fosnes kommune - Fyret TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
45383/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd Carl Ivar Storøy
45372/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Oversendelse av geoteknisk rapport i tilknytning til Namsosbanen - Overhalla kommune Bane NOR
45284/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Oversendelse for vurdering av område i kvikkleiresone - Skeismarka i Overhalla Opdahl Vebjørn
45363/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45362/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45331/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45330/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45328/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45327/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45326/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45325/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45303/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45361/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45336/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45335/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45334/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45333/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45332/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45329/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45324/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
45323/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avslag på søknad om stilling *****
Versjon:5.2.00