eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
62625/2018 20181209 09.12.2018 Inngående brev refusjoner Helfo M Dawood Håvard Solhaug
62620/2018 20181209 09.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
62619/2018 20181208 08.12.2018 Inngående brev Startlån søknad (Ref=199967) *****
62618/2018 20181208 08.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
62616/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om midler. Oppvekst og kultur. Reidar Lindseth
62612/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev 17/1640-143 Kompensasjon til retaksering av verker og bruk - kommunevis fordeling Kmd Dep - Vaboen Even
62593/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Målebrev Arne Rømo Lianas - Øyvind Lian
62589/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Utbetalingsanmodning til Flatanger for 2. år av Skogprosjekt Namdal 2017-2019 Trondelagfylke - Knut Sigbjørn Sklett
62583/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Rigplan, arbeid fasade og carport etter innflytting.pdf Jonark - Jon Martin Olsen
62528/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort Fylkesmannen i Trøndelag
62525/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling Bjørn Kåre Skatland
62383/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak om spesialpedagogisk ***** ***** *****
62375/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Referat fra møte i avklaringsutvalget 6/12-18 *****
33993/2017 20181207 07.12.2018 Utgående brev Informasjon om registrering av avrenning fra spredte avløp og gårdsbruk i nedbørsfeltet til Kanalen på Jøa Ola Bragstad
61161/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Avsluttet introduksjonsordningen ***** ***** ***** ***** *****
61159/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak om fornyelse av introduksjonsordningen I-8/2018 - ***** ***** ***** ***** *****
61174/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Avslutningsbrev introduksjonsprogram - ***** ***** ***** ***** ***** *****
61236/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Bekreftelse på inntekt - ***** ***** ***** ***** ***** *****
61344/2018 20181207 07.12.2018 Saksframlegg/innstilling Forslag til visjon for Nye Namsos
61079/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Forespørsel om godkjenning av tannbehandling - ***** ***** ***** ***** ***** Fylkestannlege Jørn Herje
61233/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev 65/967 - Olav Duunsveg 23 - Forhåndsvarsel om pålegg Kenneth Andresen
61069/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak om fornyelse introduksjonsprogram I-7/2018 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
61229/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak om innvilget introduksjonsprogram, individuell plan og stønad - ***** ***** ***** ***** ***** *****
62562/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad på stilling Åse Klykken Hegland
62553/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Uttalelse fra SU Statland skole SU Statland skole
62505/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Foråndsvarsel - Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg NTE Nett
62503/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innenfor helse Pia Finnanger
62492/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Jonark AS
62480/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Innkalling til oppfølgingsmøte vedrørende sykefravær *****
62546/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Uttalelse Politiet
62540/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Tilbakemelding på tilsynsmelding Steinar Fiskum
62614/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om støtte til kunnskapsoppdatering Namsos bys historielag
62500/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Signert taushetserklæring Pia Finnanger
62498/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Henvisning til logoped *****
62409/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev Andreas Jensens Legat m.fl.
62533/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort Fylkesmannen i Trøndelag
62529/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort Fylkesmannen i Trøndelag
62507/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling Exact Production AS
62490/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
58022/2018 20181207 07.12.2018 Saksframlegg/innstilling Enerettstildeling, innsamling og behandling av slam i Nye Namsos
61067/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak om fornyelse introduksjonsprogram I-6/2018 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
60981/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak om innvilget introduksjonsprogram, individuell plan og stønad - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
61002/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedr. flyttemelding for ***** ***** ***** *****
60998/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Bekreftelse til lånekassen - ***** ***** ***** ***** ***** *****
61749/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Forespørsel om godkjenning av tannbehandling - ***** ***** ***** ***** ***** *****
61715/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Møte i Fosnes kommunestyre 13.12.18 Oppslag
62609/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Bestilling - borgerlig vielse *****
62607/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Kompensasjon til retaksering av verker og bruk - kommunevis fordeling Kommunal- og moderniseringsdepartementet
62611/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om utarbeidelse av budsjett for arkeologiske undersøkelser vedrørende reguleringsplan for Hylla - planID 1703268 - budsjett arkeologiske registrering Trøndelag fylkeskommune
62606/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til dekning av utgifter til utbedring Løvøy kirke Løvøy kirkeforening
Versjon:5.2.00