eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Midtre Namdal samkommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2009 11 24 20091124 24.11.2009 09:30 Stiklestad Midtre Namdal samkommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS162009 PS 16/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på nytt vedtak om preparering av skiløype fra Finntjønnet til søndre del av Torsteinlifjellet.
0 PS152009 PS 15/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tillatelse til bruk av 6-hjuling - ATV
0 PS142009 PS 14/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tilatelse til bruk av snøscooter vinteren 2009/2010, Langvassmoen
0 PS182009 PS 18/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om bygging av skogsbilveg fra Strumen til Helåtjønna i Fosnes.
0 PS192009 PS 19/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fradeling av tun på eiendommen gnr 9 bnr 2 og 6 i Namsos kommune - Frode Meldahl
0 PS212009 PS 21/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse Landbruksmelding for Trøndelag
0 PS202009 PS 20/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunale tiltaksstrategier - søknad om midler til nærings- og miljøtiltak i landbruket
0 PS302009 PS 30/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan Midtre Namdal samkommunestyre 2010
0 PS242009 PS 24/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Midtre Namdal samkommune - politisk organisering med komiteer
0 PS222009 PS 22/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013, Budsjett 2010
0 PS292009 PS 29/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll "Newton Energi - og miljørom Namsos". Samarbeidsavtale mellom Olav Duun videregående skole og Midtre Namdal samkommune.
0 PS262009 PS 26/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i samkommunen
0 PS252009 PS 25/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for samkommunestyret og andre politiske organ i samkommunen
0 PS272009 PS 27/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Funksjonstillegg for administrasjonssjef
0 PS172009 PS 17/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tillatelse til fremkjøring av ved med traktor i Mo skog på Salsnes i Fosnes kommune
0 PS232009 PS 23/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune
0 PS282009 PS 28/2009 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttalelse til lovforslag om endring av kommuneloven
Versjon:5.2.00