eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namdalseid kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2010 05 06 20100506 06.05.2010 09:00 Samfunnshuset Lissalen Namdalseid kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS172010 PS 17/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Flerbrukshall. Forprosjekt.
0 PS162010 PS 16/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samkommunal organisering av sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
0 PS202010 PS 20/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Aksjekapitallutvidelse i Hundseth Mølle AS
0 PS192010 PS 19/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Fv 766 - Åsnes bru. Endelig vedtak.
0 PS242010 PS 24/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategi for spesialhelsetjenesten i Helse Midt-Norge mot 2020 - Høring
0 PS212010 PS 21/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bredbåndsutbygging til private - strategi
0 PS222010 PS 22/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering
0 PS232010 PS 23/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsavtale om ledelse og administrasjon av brannvesenet
0 PS182010 PS 18/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Organisering av vegprosjektet Fv 17 og Fv 720 i fase 2 og bevilgning av kommunens utgift
0 PS272010 PS 27/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering kommuneplanen - Namdalseid kommune - planprogram
0 PS292010 PS 29/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjektering av grunnlagsinvesteringer for byggeområdene B/FB16 og B/FB17 - reguleringsplan for Nord-Statland - fullmakt
0 PS262010 PS 26/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2009 - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
0 PS252010 PS 25/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2009 - Namdalseid eldreråd
0 PS152010 PS 15/2010 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS282010 PS 28/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av kommuneplanen - planstrategi
0 RS82010 RS 8/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Desisjon av regnskap for 2008 for Namdalseid overformynderi
0 RS72010 RS 7/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Desisjon av regnskapet for 2007 for Namdalseid overformynderi
0 RS62010 RS 6/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utredning av Dåapma til en eventuell nasjonalpark. Melding om vedtak
Versjon:5.2.00