eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namdalseid kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2010 06 17 20100617 17.06.2010 09:00 Samfunnshuset Lissalen Namdalseid kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS482010 PS 48/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunestyrevalget og fylkestingvalget 2011 - fastsetting av valgdag
0 PS332010 PS 33/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsberetning 2009 for Namdalseid kommune
0 PS462010 PS 46/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Natur og kulturbasert nyskaping
0 PS312010 PS 31/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollrapport 2009 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Namdalseid kommune
0 PS302010 PS 30/2010 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS352010 PS 35/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding og regnskap 2009 for Midtre Namdal regionråd og Midtre Namdal samkommune
0 PS502010 PS 50/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avtale om levering av vann til Namdal Settefisk AS
0 PS322010 PS 32/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap 2009 for Namdalseid kommune
0 PS382010 PS 38/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 2. gangsbehandling - Organisering av leksehjelp
0 PS372010 PS 37/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godkjenning av Småbruket familiebarnehage
0 PS472010 PS 47/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av husleie til nye kommunale leiligheter gnr 146 bnr 49, Trøaveien 4
0 PS402010 PS 40/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Varmbading i Namdalseid kommune - tilbud fra høsten 2010
0 PS492010 PS 49/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Læremidler ved skolene - sluttregnskap
0 PS342010 PS 34/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2009 for Namdalseid kommune
0 PS412010 PS 41/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Brannstasjon Namdalseid sentrum - opprusting av nye lokaler
0 PS442010 PS 44/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Permisjon for kommunalt ansatte for å delta på politiske møter.
0 PS452010 PS 45/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunenes fastsetting av forskrift om gebyr i medhold av ny plan- og bygningslov
0 PS432010 PS 43/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny veg og utvidelse av parkeringsplass ved Namdalseid kirke - tilleggsbevilgning
0 PS362010 PS 36/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regnskapsrapport 1. tertial 2010 med justering av årsbudsjettet
0 PS392010 PS 39/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Organisering av skoleuka for småskoletrinnet fra høsten 2010
0 PS422010 PS 42/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal veg, Fv 17 - kommunehuset, budsjettjustering
0 RS102010 RS 10/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ad: Brev fra bondelagene i Verran, Åfjord, Osen og Namdalseid, - søknad om opprettelse av Dåapma nasjonalpark
0 RS112010 RS 11/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forvaltningsrevisjon - rapport 1725-1/2010 - Kløvertunet bofellessskap
0 RS92010 RS 9/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utbedring av fylkesvei 211 Alfsensvingen i Namdalseid kommune
Versjon:5.2.00