eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2010 04 28 20100428 28.04.2010 16:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS172010 PS 17/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommuneplanens samfunnsdel - endret framdriftsplan
0 PS112010 PS 11/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innsparing innen barnehagesektoren i Flatanger kommune
0 PS122010 PS 12/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om kommunal skoleskyss
0 PS132010 PS 13/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om skoleskyss 2010/2011
0 PS232010 PS 23/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge. Høring
0 PS182010 PS 18/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalgets Årsrapport for 2009
0 PS152010 PS 15/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på avslag på søknad om startpakke for ungdom
0 PS142010 PS 14/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på avslag på søknad om startpakke for ungdom
0 PS92010 PS 9/2010 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS102010 PS 10/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Flatanger oppvekst og kultur- serviceerklæringer
0 PS212010 PS 21/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Delegering av myndighet fra kommunestyre til administrasjonsutvalg i forbindelse med gjennomføring av driftstilpasningsprosjekt på Miljøbygget.
0 PS162010 PS 16/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kompetansebygging i Namdal. Partnerskapsavtale mellom kommunene i Namdal - region Namdal - og høgskolen i Nord-Trøndelag
0 PS202010 PS 20/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godtgjørelse til folkevalgte - overformynderiet
0 PS222010 PS 22/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettjustering, gjennomføring av driftstilpasningsprosjekt på Miljøbygget
0 PS192010 PS 19/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av ny overformynder med vara
0 RS82010 RS 8/2010 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Varsel om fastsettelse av avgift, kompensasjonsoppgaven for 3. termin 2009
0 RS92010 RS 9/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollrapport 2009 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune
0 RS102010 RS 10/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fastsettelse av ny egenandel forutleie av hår-/fotrom ved Flatanger pleie- og omsorgsrom
0 RS112010 RS 11/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Krav til nytt finansreglement i kommunen
0 RS132010 RS 13/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding og regnskap 2009 - Midtre Namdal kirkelig fellesråd
0 RS122010 RS 12/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om støtte til Støttefondet for Namdal Sykehus
0 RS142010 RS 14/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommuneplan for Namdalseid,- Planprogram og planstrategi til høring
Versjon:5.2.00