eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2010 06 16 20100616 16.06.2010 14:00 Miljøbygget Sal II Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS372010 PS 37/2010 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utlysning av konkurranse. Revisjons- og kontrolltjenester for Flatanger kommune
0 PS302010 PS 30/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om serveringsbevilling - Vik Brygge A/S
0 PS272010 PS 27/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport nr 1 - 2010
0 PS242010 PS 24/2010 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS362010 PS 36/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ/forskrift for behandlingsgebyr for Næring, miljø og teknisk
0 PS392010 PS 39/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttoppgjør - Lauvsneshaugen boligfelt vest
0 PS292010 PS 29/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansreglement for Flatanger kommune.
0 PS382010 PS 38/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skatteoppkreverfunksjonen. Kontrollrapport
0 PS342010 PS 34/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering lokale retningslinjer - skjenkebevilling en bestemt anledning.
0 PS252010 PS 25/2010 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Tilstandsrapport for grunnskolen 2010
0 PS282010 PS 28/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettendringer 2010 - Nr 1
0 PS322010 PS 32/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommuneplanens samfunnsdel 2010 - 2020. Utlegging til høring.
0 PS332010 PS 33/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rusmiddelpolitisk handlngsplan 2010-2014, Flatanger kommune
0 PS262010 PS 26/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Flatanger kommunes årsregnskap med årsmeldinger for 2009
0 PS352010 PS 35/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Invitasjon til aksjetegning i FabLab Høylandet AS
0 PS402010 PS 40/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedrørende konsesjon til Sørmarkfjellet vindkraftpark.
0 PS312010 PS 31/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om skjenkebevilling - Vik Brygge A/S
0 RS192010 RS 19/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ovesendelse av møteprotokoll fra representantskapsmøtet i KomSek Trøndelag IKS den 10.mai 2010.
0 RS182010 RS 18/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunestyrevalget og fylkestingvalget 2011 - fastsetting av valgdag
0 RS222010 RS 22/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppfølging av tilsynet med Flatanger kommune som skoleeier. Oversendelse av rapport.
0 RS162010 RS 16/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om aksjepost som ligger for salg
0 RS172010 RS 17/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kjøp av ny utryknings/feierbil
0 RS152010 RS 15/2010 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statistikk sykefraværsutvikling - 1. kvartal 2010
0 RS212010 RS 21/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Konsesjoner til vindkraft og kraftledninger på Fosen og Namdalen
0 RS202010 RS 20/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kvalitetutviklingsplan for grunnskolene i MNR. Revidert utgave 2010.
Versjon:5.2.00