eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2010 09 22 20100922 22.09.2010 16:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS412010 PS 41/2010 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS482010 PS 48/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Namdal Bruk AS - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i Flatanger - kommunens uttalelse.
0 PS452010 PS 45/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan Trefjord hyttefelt gnr 25 bnr 4 - 2.gangs behandling.
0 PS422010 PS 42/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommuneplanens samfunnsdel, 2.gangs behandling
0 PS572010 PS 57/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Begrunnelse for klage på NVE's sitt vedtak om konsesjon til Sørmarkfjellet vindkraftverk
0 PS542010 PS 54/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forespørsel om salg av aksjer i Namdal Ressurs AS
0 PS442010 PS 44/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Krisesentret i Nord-Trøndelag - godkjenning av avtale 2011 - 2013
0 PS552010 PS 55/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opprettelse av politiråd i Flatanger
0 PS502010 PS 50/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av region Namdal
0 PS522010 PS 52/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suppleringsvalg grunnet innviget fritak politiske verv til Liv Knutsen Holand
0 PS532010 PS 53/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tidsbegrensa delegasjon til ordfører, § 3, kap III og V i Forskrift til opplæringslova
0 PS432010 PS 43/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport nr 2/2010
0 PS512010 PS 51/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra politiske verv, Tove Teigmo Hansen
0 PS462010 PS 46/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reine Ørsnes - Overtakelse av kommunal kai på Hårnes
0 PS492010 PS 49/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lauvsnes skole, bibliotek og Flatangerhallen - byggeregnskap
0 PS472010 PS 47/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Miljøbygget - oppstartsvedtak for nytt fysioterapilokaler
0 PS562010 PS 56/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endret fylkestilhørighet for Osen kommune - høringsuttalelse fra Flatanger kommune
0 RS322010 RS 32/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møte i AMU 2. juli 2010
0 RS292010 RS 29/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal. Prosjektorganisering og mandat.
0 RS272010 RS 27/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Redningsselskapets innsamlingsaksjon 2010
0 RS262010 RS 26/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sarepta Energi AS - Blåheia vindkraftverk med tilhørende infrastruktur. Avslag på søknad om konsesjon.
0 RS302010 RS 30/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Administrativ busjettjustering 2010, hovedansvar 1.
0 RS332010 RS 33/2010 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift - Driftstilpasningsprosjekt, kommunehuset i Flatanger.
0 RS252010 RS 25/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut SAE Vind AS - Rapheia vindkraftverk med tilhørende infrastruktur. Avslag på søknad om konsesjon
0 RS312010 RS 31/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til endringer i kommuneloven
0 RS232010 RS 23/2010 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Notat til budsjettendringer 2010
0 RS242010 RS 24/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bolyst 2020 - avslag- Flatanger 2020
0 RS282010 RS 28/2010 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport om oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapport nr. 1749-1/2009
Versjon:5.2.00