eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2010 12 15 20101215 15.12.2010 16:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS722010 PS 72/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avfallsgebyr for septiktømming
0 PS632010 PS 63/2010 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS702010 PS 70/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten i 2011
0 PS652010 PS 65/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilbud om varmebading på Lauvsnes
0 PS662010 PS 66/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal oppreisningsordning - barnevernet - Flatanger kommunes deltagelse
0 PS682010 PS 68/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Retningslinjer for bruksendring fra bolig tiil fritidsbebyggelse og vurdering om "O"-konsesjon med egen forskrift
0 PS772010 PS 77/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Renovasjonsavgift 2011
0 PS712010 PS 71/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Feieavgift 2011
0 PS762010 PS 76/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kloakkavgift 2011
0 PS792010 PS 79/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan 2011 - 2014
0 PS692010 PS 69/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsetting av betalingssatser oppvekst og kultur 2011
0 PS782010 PS 78/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett/årsplan 2011
0 PS672010 PS 67/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunale barnehager - revidering av vedtekter
0 PS732010 PS 73/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven (kart- og oppmåling) 2011
0 PS742010 PS 74/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ/forskrift for behandlingsgebyr for Næring, miljø og teknisk
0 PS642010 PS 64/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for Flatanger kommunestyre 2011
0 PS752010 PS 75/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ planlegging landbrukssaker
0 RS462010 RS 46/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om utvidet ramme for skjønnsmidler, 2011 - ettårskompensasjon.
0 RS452010 RS 45/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til å delta i kommunesektorens Traineeprogram 2011 - 2013
0 RS442010 RS 44/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnskadelig kriminalitet
0 RS482010 RS 48/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av konsekvensutredning - Breivikfjellet vindkraftverk - Kystverkets behandling
0 RS472010 RS 47/2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Konsesjonssøknad - søknad om konsekvensutredning for samordnet 132 kV nettilknytning av Innvordfjellet og Breiviksfjellet vindkraftverk - Kystverkets behandling
Versjon:5.2.00