eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namdalseid kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2007 05 24 20070524 24.05.2007 19:00 Samfunnshuset Lissalen Namdalseid kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS422007 PS 42/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppsetting av vindmålemast på Jektheia - Søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan
0 PS352007 PS 35/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsreformen - kommunens uttalelse til stortingsmelding nr 12 (2006-2007)
0 PS342007 PS 34/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av organiseringen for 4 interkommunale samarbeidsordninger i Midtre Namdal Region
0 PS382007 PS 38/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Politikk for fastsetting av retningslinjer og pris ved salg av tilleggsareal til boligformål i kommunale boligfelt
0 PS322007 PS 32/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2006
0 PS312007 PS 31/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Namdalseid kommunes regnskap 2006
0 PS362007 PS 36/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Retningslinjer for nausttomter på kommunens eiendom på Statland
0 PS332007 PS 33/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2006 for Midtre Namdal Regionråd
0 PS372007 PS 37/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Musikkhallen Statland - søknad om kommunalt byggelån under utbygging
0 PS402007 PS 40/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Mork II hyttefelt, gnr 178 bnr 1 i Namdalseid. 2. gangs behandling
0 PS302007 PS 30/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avslutning byggeprosjekter - summarisk rapport
0 PS412007 PS 41/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2006 - Namdalseid eldreråd
0 PS392007 PS 39/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Internasjonalt kommunesamarbeid. Inngåelse av intensjonsavtale om samarbeid med Blazowa kommune i Polen.
0 PS292007 PS 29/2007 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS102007 RS 10/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport 2006 for Skjenkekontrollen i Namdalen
0 RS122007 RS 12/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Venteliste v/ PPT
0 RS132007 RS 13/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut PPT for Namsosregionen - Ventelister
0 RS112007 RS 11/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årets UKM kommune i Nord-Trøndelag 2007
Versjon:5.2.00