eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2007 03 07 20070307 07.03.2007 14:00 Nordgårdstua Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling 28.02.2007 Åpne dokument
Møteprotokoll 09.03.2007 Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS112007 PS 11/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tove Strøm Ottesen og Leif Ottesen - Søknad om konsesjon på gnr 1 bnr 1 Sandmo.
0 PS102007 PS 10/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan Kvaløysæter - Stadfesting
0 PS92007 PS 9/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan Gladsøya - Søknad om vesentlig reguleringsplanendring, inntak av nytt industriområde.
0 PS62007 PS 6/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lauvsneselva bru - antagelse av anbud & budsjettjustering
0 PS22007 PS 2/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opprettelse av 2-årig prosjektstilling som folkehelsekoordinator i MNR
0 PS12007 PS 1/2007 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS42007 PS 4/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra politisk verv
0 PS32007 PS 3/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Deltakelse i felles karttjeneste MNR - Ny vurdering
0 PS72007 PS 7/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Erosjonssikring av Lauvsneselva - godkjenning av plan
0 PS82007 PS 8/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan Lauvsneselva - Stadfesting
0 PS52007 PS 5/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av avtale om kjøp av tjenester,- ungdomsskoletilbud Utvorda/Statland.
0 RS92007 RS 9/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven H 2/07
0 RS72007 RS 7/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll OU-prosjektet - lederplattform
0 RS22007 RS 2/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollrapport 2006 skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune
0 RS62007 RS 6/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll OU-prosjektet - møtekulturprosjekt
0 RS82007 RS 8/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Folkehelsekoordinator - søknad om kommunale midler.
0 RS12007 RS 1/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalget - oversendelse av særutskrift, sak 004/07.
0 RS32007 RS 3/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsrapport 2006 - Skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune
0 RS42007 RS 4/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Melding om vedtak i Regionrådet i MNR Møteplan 1. halvår 2007
0 RS52007 RS 5/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Melding om vedtak MNR, forberedelse til strategi for en felles profilering av MNRT og kommunene samt løsninger mht felles administrativ ressurs for regionrådets arbeide.
Versjon:5.2.00