eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Midtre Namdal samkommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 11 25 20111125 25.11.2011 09:15 Namsos Samfunnshus Kommunestyresalen Midtre Namdal samkommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS392011 PS 39/2011 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Søknad om tillatelse til kjøring med ATV til hytte på Gjermundmoen i Aursundli statskog i Namsos
0 PS372011 PS 37/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rebevilgning av investeringsramme til barnevernsprogram
0 PS362011 PS 36/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsprogram med økonomiplan 2012 - 2015. Budsjett 2012
0 PS412011 PS 41/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Barnevernet - Vertskommuneavtale med Flatanger.
0 PS332011 PS 33/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring
0 PS332011 PS 33/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Regional planstrategi for Nord-Trøndelag - Arealpolitikk
0 PS352011 PS 35/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjon - bevilgning
0 PS402011 PS 40/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for Midtre Namdal samkommunestyre
0 PS382011 PS 38/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tiltaksstrategi og søknad om midler for 2012 til NMSK(nærings- og miljøtilskudd i skogbruket) og SMIL(spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap)
0 PS342011 PS 34/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av medlemmer og varamedlemmer til underkomiteer
0 PS322011 PS 32/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av ordfører i Midtre Namdal samkommunestyre
0 RS62011 RS 6/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Referatsaker og orienteringer
Versjon:5.2.00