eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Formannskap Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 04 15 20110415 15.04.2011 11:30 Miljøbygget Sal II Flatanger Formannskap
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS172011 PS 17/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Framtidig disponering av Soltun
0 PS102011 PS 10/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kystutviklingsmidler 2011 - Budsjettjustering for nytt prosjekt i Storlavika industriområde nord
0 PS112011 PS 11/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Felles fylkesvegplan 2010 - 2013 - Høring
0 PS92011 PS 9/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referatsaker
0 PS192011 PS 19/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om skjenkebevilling Milano Restaurant
0 PS182011 PS 18/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om serveringsbevilling Milano Restaurant
0 PS152011 PS 15/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Opptak av startlån fra Husbanken for videretildeling
0 PS122011 PS 12/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om støtte til Namdalsfestivalen 2011
0 PS142011 PS 14/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Investeringsbudsjett 2011. Budsjettendringer
0 PS132011 PS 13/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Godtgjørelse til folkevalgte i Flatanger Kommune
0 PS162011 PS 16/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsuttalelse. Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer
0 RS342011 RS 34/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilgjengelighetsprisen- en pris for god universell utforming
0 RS312011 RS 31/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endringer i valgforskriftene-høring
0 RS322011 RS 32/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fordeling av avsetning til lønnsstigning 2011
0 RS352011 RS 35/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Mulig endret disponering av Jøssund skole og grendehus.Forespørsel om konsekvenser m.h.t. tidligere utbetalt statstilskudd til formålet
0 RS332011 RS 33/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sønad om økonomist støtte til Stiftelsen Gjerstadhuset
0 RS272011 RS 27/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut kirkekontoret i Namsos - nye lokaler, melding om vdtak fra Fosnes kommune
0 RS282011 RS 28/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om revisors tasuhetsplikt
0 RS292011 RS 29/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om økonomisk støtte - skeiv ungdom Trøndelag
0 RS302011 RS 30/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppnevning av kommunale rår for funksjonshemmede etter kommune- og fylketingsvalg 2011
Versjon:5.2.00