eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 02 16 20110216 16.02.2011 16:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS102011 PS 10/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomireglement for Flatanger kommune. Revisjon
0 PS122011 PS 12/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Investeringsbudsjett 2010 - overføring til 2011-budsjettet
0 PS32011 PS 3/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lokalisering av UKM
0 PS52011 PS 5/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Deltakelse i PREMIS - oppretting av arbeidsgruppe
0 PS42011 PS 4/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av vedtekter for SFO-tilbudet i Flatanger
0 PS22011 PS 2/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fornyet vurdering; Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen.
0 PS112011 PS 11/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fiskerihavner i Flatanger - rapport om avhending/høring
0 PS62011 PS 6/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Pilotprosjekt; "Helhetlige helsetjenester i MNS 2010 - 2012" - i samarbeid med Osen og Flatanger kommuner
0 PS12011 PS 1/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS82011 PS 8/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Odd Ivar Østvik - Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 36 bnr 2, Østvika i Flatanger kommune - fritak fra lovbestemt boplikt.
0 PS72011 PS 7/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse fra Flatanger kommune; Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov" og "Forslag til ny folkehelselov"
0 PS142011 PS 14/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nye kontorlokaler for Midtre Namdal kirkelige fellesråd.
0 PS132011 PS 13/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utleie av kafeterialokaler på Miljøbygget, forslag til utleiekontrakt.
0 PS92011 PS 9/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 38 bnr 4 i Flatanger kommune - fritak fra lovbestemt boplikt. Søker: Bjørn Johan Jacobsen og Ann Mari Myraunet
0 RS22011 RS 2/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Om anskaffelse og bruk av valgdatasystemer og elektroniske systemer for opptelling av stemmesedler
0 RS52011 RS 5/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll og saksprotokoll fra møte i kontrollutvalget 01.12.2010
0 RS32011 RS 3/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut KS Folkevalgtprogram og partienes kompetanseheving for de folkevalgte 2011 - 2015
0 RS62011 RS 6/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om deling av grunneiendom (jordlov) Ulvig Kiær as
0 RS42011 RS 4/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Namdal Bruk as
0 RS82011 RS 8/2011 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kompensasjonsloven § 10 - Klage på vedtak om foreldelse av kompensasjonskrav - Flatanger kommune
0 RS102011 RS 10/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Samhandlingsreformen i Midtre Namdal - halvårsrapport
0 RS112011 RS 11/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statistikk nærværsutvikling - 4. kvartal 2010
0 RS72011 RS 7/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Konsesjonssøknader for Innvordfjellet vindkraftverk, Breivikfjellet vindkraftverk og samordna nettløsning. Fylkesmannens høringsuttalelse
0 RS122011 RS 12/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtereferat
0 RS12011 RS 1/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forskrift om vedtekt til forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i 2011 - høring
0 RS92011 RS 9/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsregnskap og årsrapport 2010 - skatteoppkreverfunksjoner
Versjon:5.2.00