eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 04 27 20110427 27.04.2011 15:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS162011 PS 16/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Manifest mot mobbing
0 PS222011 PS 22/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til kommunestyret
0 PS202011 PS 20/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvorda havn - avklaringer vedrørende festeforhold og rettigheter
0 PS272011 PS 27/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fornyet vurdering; Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen.
0 PS192011 PS 19/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppstart; Vurdering av framtidig organisering av kommunens barneverntjeneste
0 PS242011 PS 24/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Investeringsbudsjett 2011. Budsjettendringer
0 PS252011 PS 25/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kystutviklingsmidler 2011 - Budsjettjustering for nytt prosjekt i Storlavika industriområde nord
0 PS212011 PS 21/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Felles fylkesvegplan 2010 - 2013 - Høring
0 PS152011 PS 15/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS182011 PS 18/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opptak av startlån fra Husbanken for videretildeling
0 PS172011 PS 17/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Partnerskap for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag
0 PS232011 PS 23/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godtgjørelse til folkevalgte i Flatanger Kommune
0 PS262011 PS 26/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse. Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer
0 RS282011 RS 28/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fordeling av avsetning til lønnsstigning 2011
0 RS272011 RS 27/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endringer i valgforskriftene-høring
0 RS262011 RS 26/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppnevning av kommunale rår for funksjonshemmede etter kommune- og fylketingsvalg 2011
0 RS242011 RS 24/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut kirkekontoret i Namsos - nye lokaler, melding om vdtak fra Fosnes kommune
0 RS252011 RS 25/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om revisors tasuhetsplikt
0 RS292011 RS 29/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut FW: Årsmelding og regnskap 010
0 RS302011 RS 30/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av NOU 2011 - Kompetansearbeidsplasser- drivkraft for vekst i hele landet
0 RS232011 RS 23/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalget, gjennomgang av møteprotokoller 2. halvår 2010.
0 RS142011 RS 14/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om serveringsbevilling Milano Restaurant
0 RS172011 RS 17/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vindkraft og kraftledninger på Fosen og i Namdalen- oversendelse av klager.
0 RS202011 RS 20/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vindkraft og kraftledningsprosjekt på Fosen og i Namdalen
0 RS222011 RS 22/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppretting av administrativ arbeidsgruppe, omsorgsplan
0 RS182011 RS 18/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjonsbrev om vergemålsreformen
0 RS152011 RS 15/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev: Forslag til bosettingsordning for flyktninger med mål om raskere bosetting
0 RS132011 RS 13/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om skjenkebevilling Milano Restaurant
0 RS162011 RS 16/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om tilsyn
0 RS192011 RS 19/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsagn om ekstraordinære skjønnsmidler 2011 Flatanger Kommune
0 RS212011 RS 21/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nettverk for fjord- og kystkommuner: Rapport med pressemelding
Versjon:5.2.00