eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 06 15 20110615 15.06.2011 16:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS352011 PS 35/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport nr 1 - 2011
0 PS362011 PS 36/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skatteoppkreverfunksjonen 2010
0 PS312011 PS 31/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan 2012 - 2015 / grunnlag til forpliktende plan med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
0 PS372011 PS 37/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mulig erverv av grunn til boligformål, deler av Fløanskogen. Nedsettelse av forhandlingsutvalg.
0 PS322011 PS 32/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Evaluering av prøveprosjekt; Varmebadingstilbud på Lauvsnes skole. Vedtak om videreføring
0 PS292011 PS 29/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Utvorda - 2. gangs behandling
0 PS382011 PS 38/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Inkluderende arbeidsliv i Flatanger kommune
0 PS402011 PS 40/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Flatanger kommunes årsregnskap med årsmelding for 2010
0 PS412011 PS 41/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Asfaltering av deler av Løvøyvegen - budsjettjustering
0 PS392011 PS 39/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettendringer juni 2011.
0 PS342011 PS 34/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Flatanger bygdemuseum - ulike veivalg for framtida
0 PS422011 PS 42/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjonsrapport nr 1749-1/2001 - Offentlige anskaffelser
0 PS432011 PS 43/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Soltun - Salg av kommunal eiendom
0 PS302011 PS 30/2011 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Tilstandsrapport for den offentlige grunnskolen i Flatanger kommune 2011
0 PS332011 PS 33/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av vedtekter i Midtre Namdal Avfallsselskap
0 PS282011 PS 28/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS452011 RS 45/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tilskudd fra Kystutviklingsmidlene (pkt. 2.9 i RUP 2011; Regiolal satsning i kystkommunene i Namdal). Utvikling i Storlavika Industriområde Nord
0 RS362011 RS 36/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport Madsenfondet
0 RS382011 RS 38/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nærværsutvikling - 1.Kvartal 2011
0 RS372011 RS 37/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til Skognæringsmøte i Namsos 24. mai kl. 10.00 - 16.00
0 RS392011 RS 39/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppnevning av prosjektgruppe
0 RS412011 RS 41/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsynsrapport og varsel om pålegg
0 RS442011 RS 44/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll og saksprotokoll fra møte i kontrollutvalget
0 RS322011 RS 32/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtebok
0 RS312011 RS 31/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til formøte- tilsyn høst 2011
0 RS342011 RS 34/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Overleveringsprotokoll - 10385
0 RS422011 RS 42/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Overleveringsprotokoll - 10354
0 RS352011 RS 35/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Overleveringsprotokoll - 10327
0 RS402011 RS 40/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Delegasjon fra Rådmannen til leder av NAV Flatanger
0 RS332011 RS 33/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Signert landsmøteprotokoll LNVK
0 RS432011 RS 43/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommenarer til tilsynsrapport og varsel om pålegg av 9.5.2011
Versjon:5.2.00