eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 10 26 20111026 26.10.2011 16:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS672011 PS 67/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Deltakelse i Ytre Namsen vannområde
0 PS572011 PS 57/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettjustering. Bruk av lånemidler til kirkelig formål
0 PS652011 PS 65/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avvikling av "Næringsmiddeltilsynet i Namdal IKS"
0 PS692011 PS 69/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring
0 PS642011 PS 64/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lauvsnes - områdeundersøkelse - sluttfinansering/budsjettjustering
0 PS662011 PS 66/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Unni Helgesen - Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 3 bnr 9
0 PS622011 PS 62/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av utleieregler for bassenget ved Lauvsnes skole
0 PS562011 PS 56/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettjustering oktober 2011
0 PS612011 PS 61/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering av opprettelse av 3.avdeling ved Vangan barnehage.
0 PS632011 PS 63/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gjennomgang av møteprotokoller 1. halvår 2011
0 PS552011 PS 55/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport nr 2 - 2011
0 PS542011 PS 54/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av utvalg, styrer og råd mv for perioden 2011 - 2015
0 PS532011 PS 53/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av hovedutvalg for perioden 2011 - 2015
0 PS682011 PS 68/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vangan barnehage - dimensjonering/budsjettjustering
0 PS702011 PS 70/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Stillingsstørrelse ordfører
0 PS582011 PS 58/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny organisering av kommunens barneverntjeneste, vertskommunesamarbeid med Midtre Namdal Samkommune
0 PS592011 PS 59/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Delegasjon av myndighet til barnevernleder i vertskommune
0 PS602011 PS 60/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omsorgsplan; dimensjonering av Flatanger pleie- ogomsorgstun med tilhørende uteområder
0 PS522011 PS 52/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS612011 RS 61/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding fra Marin Konsulent i Nord-Trøndelag - 2010
0 RS632011 RS 63/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtereferat - Kirkelig fellesråd
0 RS562011 RS 56/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden
0 RS602011 RS 60/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kandidater til årets forbilde 2011
0 RS572011 RS 57/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. serverings- og skjenkebevilling til Soz Skage Restaurant AS, avd. Milano i Flatanger. Melding om vedtak i Flatanger Formannskap
0 RS642011 RS 64/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av klage på ulovlig anskaffelse og orientering om den videre saksbehandling
0 RS652011 RS 65/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll og saksprotokollar frå møte i kontrollutvalget
0 RS552011 RS 55/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Behov for fortsatt drift av barnehagen på Vik
0 RS622011 RS 62/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Strategi for folkehelsearbeidet i Nord trøndelag 2011-2014
0 RS472011 RS 47/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Takk for bidrag i kampen mot mobbing
0 RS462011 RS 46/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport barneverntjenesten 3.kvartal 2011
0 RS582011 RS 58/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedrørende forespørsel om forhåndssamtykke for alternativ disposisjon av anlegg opprinnelig støttet med statstilskudd
0 RS592011 RS 59/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forskrift om kommunal beredskapsplikt
0 RS492011 RS 49/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utkast til FoU- strategi for Trøndelag
0 RS502011 RS 50/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - bedre integrering
0 RS542011 RS 54/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjonsbrev til kommunene - oppreisningsordninga for tidligere barnevernsbarn
0 RS522011 RS 52/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapporteringsskjema for kommunene pr. 30.06.2011
0 RS482011 RS 48/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Glomma Eiendomsutvikling AS - Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen gnr 21 bnr 14 i Leithe.
0 RS512011 RS 51/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut FW: NFKKs høringssvar til Gullestad-rapporten
0 RS532011 RS 53/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedrørende godkjenning av ev. salg/utleie/bruksendring av Jøssund Skole og grendehus
Versjon:5.2.00