eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 12 14 20111214 14.12.2011 16:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS822011 PS 82/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av egenbetaling for pleie og omsorgstjenesten i 2012
0 PS832011 PS 83/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Betalingssatser oppvekst og kultur 2012
0 PS812011 PS 81/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salg av kommunal bolig Jøssund
0 PS782011 PS 78/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Områdeundersøkelse Lauvsnes - Budsjettendring 2011
0 PS742011 PS 74/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vangan barnehage - restaurering og utbygging
0 PS762011 PS 76/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av vedtektene for de kommunale barnehagene i Flatanger
0 PS842011 PS 84/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk - Gebyrer/avgifter 2012
0 PS752011 PS 75/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fløanskogen - ervervelse av grunn til utbyggingsformål
0 PS722011 PS 72/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for Flatanger kommunestyre 2012
0 PS852011 PS 85/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett/årsplan 2012
0 PS732011 PS 73/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring
0 PS772011 PS 77/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Orienteringssak - vindkraftprosjekter som berører Flatanger kommune
0 PS792011 PS 79/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Evt. reoppnevning av kommunens representant i Vannregionutvalget i Vannregion Trøndelag
0 PS802011 PS 80/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økt resursbehov, tjenesten for funksjonshemmede. Budsjettjustering.
0 PS712011 PS 71/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS692011 RS 69/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om skjønnsmiddeltildeling grunnet ekstraordinær utfordring knyttet til tjeneste for funksjonshemmede 2011, Flatanger kommune.
0 RS712011 RS 71/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nærstående parter, Flatanger kommune.
0 RS682011 RS 68/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbud fra Flatanger kommune om leie av Regnbuen barnehage
0 RS662011 RS 66/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nærværsutvikling 2. og 3. kvartal 2011
0 RS672011 RS 67/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av dokumentasjon vedr. klage på ulovlig direkte anskaffelse.
0 RS722011 RS 72/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift - Dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning i barnehagen.
0 RS742011 RS 74/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelsesbrev fra kontrollutvalget.
0 RS752011 RS 75/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endelig rapport etter tilsyn skole høst 2011
0 RS732011 RS 73/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat møte Ytre Namdal og ytre Namsen vannområde
0 RS702011 RS 70/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalgets årsplan for 2012
0 RS762011 RS 76/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Underskrevet samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune om barnevern
Versjon:5.2.00