eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namdalseid kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 12 15 20111215 15.12.2011 09:00 Samfunnshuset Lissalen Namdalseid kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS872011 PS 87/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Organisering av brann- og redningstjenesten i Namdalseid
0 PS882011 PS 88/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om å øke bomavgift, Sundsveien Veilag
0 PS862011 PS 86/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regnskap vedr. ny brannstasjon og anskaffelse brannbil
0 PS912011 PS 91/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avvikling av Næringsmiddeltilsynet i Namdal IKS
0 PS922011 PS 92/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av organisering av rådsutvalgene ved Statland skole
0 PS842011 PS 84/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Betalingssatser, gebyr og avgifter for 2012, betalingsregulativ for kommunale tjenester
0 PS852011 PS 85/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015
0 PS942011 PS 94/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for Namdalseid kommune 2012
0 PS902011 PS 90/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Festeavgift ved kirkegårdene i Namdalseid - endring
0 PS822011 PS 82/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidert handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2012
0 PS892011 PS 89/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven - nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen
0 PS932011 PS 93/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppnevning av ny vararepresentant til Ungdomsrådet
0 PS832011 PS 83/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet 2012 - 2015
0 PS812011 PS 81/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS952011 PS 95/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal garanti for lån til Namdalseid Idrettslag
0 RS52011 RS 5/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter gjennomgang av beregning av vederlag for opphold i institusjon
0 RS62011 RS 6/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak i Verran kommunestyre om å trekke seg fra arbeidet med nasjonalpark
0 RS42011 RS 4/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nyhetsbrev nr 1/2011 - Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag
Versjon:5.2.00