eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 05 19 20110519 19.05.2011 14:00 Miljøbygget Sal II Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS522011 PS 52/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS592011 PS 59/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bjørnar Kolstad - Bruksendring fra bolig til fritidsbebyggelse- klage på vedtak 40/2011
0 PS602011 PS 60/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Johan Olav Selbæk - Bruksendring fra bolig til fritidsbebyggelse - Klage på vedtak 46/2011
0 PS532011 PS 53/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvorda Havn - Mindre vesentlig reguleringsendring
0 PS542011 PS 54/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Utvorda - 2. gangs behandling
0 PS572011 PS 57/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Geir Hanssen - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen og 100-meterssbeltet langs sjø for utlegging av flytebrygge i Antonieviak på gnr 25 bnr 1.
0 PS552011 PS 55/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Sandmohavn, gnr 1 bnr 2 - 1.gangs behandling
0 PS562011 PS 56/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Arne Aagård - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Innernesset for fradeling av hyttefelt.
0 PS612011 PS 61/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Knut Emil Skjengen - Overtredelsesgebyr for ulovlig utført arbeid i Uvorda havn
0 PS582011 PS 58/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Birger Bugge - bruksendring fra bolig til fritidsbebyggelse - Klage på vedtak 47/2011
0 RS762011 RS 76/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kenneth Pettersen - 27/158 - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig
0 RS872011 RS 87/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lauvsnes, Flatanger. Kvikkleiresone
0 RS882011 RS 88/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ann Marit Lauvsnes-Søknad om tiltak uten ansvarsrett
0 RS862011 RS 86/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Meldeskjema pukkverk
0 RS792011 RS 79/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fylkesvegplan 2010 - 2013 i NT - uttalelse
0 RS772011 RS 77/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godkjenning av plan for nydyrking - Einar Laukvi, gnr 30 bnr 2 i Flatanger kommune.
0 RS782011 RS 78/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kari Helene Breivik - Søknad om tiltak uten ansvarsrett
0 RS802011 RS 80/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll FW: Coop Sørflatanger - Søknad om tillatelse til tiltak - Coop Vik
0 RS812011 RS 81/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll FW: Invitasjon til Skognæringsmøte i Namsos 24. mai kl. 10.00 - 16.00
0 RS822011 RS 82/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om grensejustering/tilleggsareal til gnr. 38 bnr. 17
0 RS832011 RS 83/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omgjøring laboratorium/legekontor m.m. Oppnevning av prosjektorienterte medlemmer til den faste plan-og byggekomite med mandat
0 RS842011 RS 84/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rune Aagård - Byggetillatelse for skogsvegen "Sørliavegen", veiklasse 8 på gnr 33 bnr 3 i Flatanger kommune
0 RS852011 RS 85/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilsagn om midler til tiltak prioriterte arter
Versjon:5.2.00