eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 02 09 20110209 09.02.2011 16:00 Miljøbygget Sal II Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12011 PS 1/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS52011 PS 5/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fremtidig bruk av lokalene til Regnbuen barnehage på Vik
0 PS72011 PS 7/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Deltakelse i PREMIS - oppretting av arbeidsgruppe
0 PS82011 PS 8/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av vedtekter for SFO-tilbudet i Flatanger
0 PS92011 PS 9/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omsorgsplan - organisering og mandat
0 PS42011 PS 4/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Pilotprosjekt; "Helhetlige helsetjenester i MNS 2010 - 2012" - i samarbeid med Osen og Flatanger kommuner
0 PS22011 PS 2/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2011 for hovedutvalg for oppvekst og omsorg
0 PS62011 PS 6/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interregprosjektet Husnyckeln - valg av et typisk kulturminne eller kulturmiljø i kommeunen fra tiden etter 1945
0 PS32011 PS 3/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse fra Flatanger kommune; Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov" og "Forslag til ny folkehelselov"
0 RS132011 RS 13/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tildeling ekstraordinære kulturmidler
0 RS82011 RS 8/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjenkebevilling - enkeltanledning, Fram Ungdomslag
0 RS122011 RS 12/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tildeling ekstraordinære kulturmidler
0 RS112011 RS 11/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter skjenkekontroll ved Landgangen Kafe.
0 RS182011 RS 18/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på avvikling av prøveordning med utvidet åpningstid ved SFO - Lauvsnes skole, og mangel på brukermedvirkning i saken.
0 RS152011 RS 15/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Samhandlingsreformen i Midtre Namdal - halvårsrapport
0 RS142011 RS 14/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tildelingsbrev - kultur i sentrum i periferien
0 RS162011 RS 16/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Handlingsplan for folkehelsearbeidet i Flatanger
0 RS92011 RS 9/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjenkebevilling - enkeltanledning, Lauvsnes Grendelag
0 RS72011 RS 7/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter skjenkekontroll ved Zanzibar Inn A/S.
0 RS62011 RS 6/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter skjenkekontroll ved Sjøbua Spiseri A/S.
0 RS52011 RS 5/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forsøkt utført, ikke avholdt skjenkekontroll - Vik Brygge.
0 RS42011 RS 4/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter skjenkekontroll ved julebord for kommunalt ansatte.
0 RS32011 RS 3/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forsøkt utført, ikke avholdt skjenkekontroll.
0 RS22011 RS 2/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forsøkt utført, ikke avholdt skjenkekontroll - Zanzibar Inn A/S.
0 RS102011 RS 10/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjenkebevilling - enkeltanlening, Utvorda Idrettslag
0 RS192011 RS 19/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut VS: Kulturskoleutvalgets høring
0 RS12011 RS 1/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av faktura samt kort orientering om drift - overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag - purring Partnerskapsavtale og navn på pers. i kontaktutvalg.
0 RS172011 RS 17/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til partnerskap for Oppvekstprogrammet i Nord- trøndelag
Versjon:5.2.00