eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 04 13 20110413 13.04.2011 14:00 Miljøbygget Sal II Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS172011 PS 17/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering av sommerstenging i Vangan 2011
0 PS232011 PS 23/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om serveringsbevilling Milano Restaurant
0 PS122011 PS 12/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppstart; Vurdering av framtidig organisering av kommunens barneverntjeneste
0 PS242011 PS 24/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om skjenkebevilling Milano Restaurant
0 PS212011 PS 21/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om redusert skjenkeavgift - L. Mårvik Skjærgårdshandel.
0 PS162011 PS 16/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vangan barnehage - oppstart av restaurering og utbygging
0 PS192011 PS 19/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Endret organisering av PP-tjenesten i Namsos-regionen
0 PS202011 PS 20/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endringer i organiseringen av aktivitetsuka
0 PS222011 PS 22/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2010 - Helse-, sosial og omsorgstjenesten
0 PS182011 PS 18/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av kulturminne
0 PS102011 PS 10/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS152011 PS 15/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen, strategisk plan 2009-2012 og tiltaksplan 2011
0 PS142011 PS 14/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2010 - oppvekst og kultur.
0 PS112011 PS 11/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fremtidig bruk av lokalene til Regnbuen barnehage på Vik
0 PS132011 PS 13/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Partnerskap for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag
0 RS262011 RS 26/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Samlerapport fra tilsyn
0 RS302011 RS 30/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjenkebevilling - Flatanger Musikkforeninge
0 RS272011 RS 27/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Pilotprosjekt; "Helhetlige helsetjenester i MNS 2010 - 2012" - i samarbeid med Osen og Flatanger kommuner
0 RS282011 RS 28/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppretting av administrativ arbeidsgruppe, omsorgsplan
0 RS292011 RS 29/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjenekbevilling - ambulerende.
0 RS202011 RS 20/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lukking av avvik- tilsyn 2010barnehage Flatanger kommune
0 RS212011 RS 21/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lukking av avvik- tilsyn 2010 Flatanger Kommune som skoleeier
0 RS222011 RS 22/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsuttalelse, framtidig bruk av lokalene til Regnbuen barnehage på Vik.
0 RS232011 RS 23/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. høring, framtidig bruk av lokalene til regnbuen barnehage på Vik
0 RS242011 RS 24/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Angående høring om famtidig bruk av barnehagen på Vik.
0 RS252011 RS 25/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring. Framtidig bruk av lokalene til Regnbuen barnehage på Vik
0 RS332011 RS 33/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Mulig endret disponering av Jøssund skole og grendehus.Forespørsel om konsekvenser m.h.t. tidligere utbetalt statstilskudd til formålet
0 RS312011 RS 31/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilgjengelighetsprisen- en pris for god universell
0 RS322011 RS 32/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tildeling kulturmidler 2011
Versjon:5.2.00