eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 09 29 20110929 29.09.2011 13:00 Miljøbygget Sal II Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS392011 PS 39/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om kommunal skoleskyss, Utvorda oppvekstsenter
0 PS402011 PS 40/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny organisering av kommunens barneverntjeneste, vertskommunesamarbeid med Midtre Namdal Samkommune
0 PS412011 PS 41/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Delegasjon av myndighet til barnevernleder i vertskommune
0 PS352011 PS 35/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omsorgsplan; dimensjonering av Flatanger pleie- ogomsorgstun med tilhørende uteområder
0 PS372011 PS 37/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oopprettelse av 3.avdeling ved Vangan barnehage.
0 PS342011 PS 34/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS382011 PS 38/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Justering av skoleruta 2011/2012. Føringer for skoleruta 2012/2013
0 PS362011 PS 36/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av utleieregler for bassenget ved Lauvsnes skole
0 RS952011 RS 95/2011 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsetting i vikariat som rektor ved Utvorda oppvekstsenter
0 RS1042011 RS 104/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Strategi for folkehelsearbeidet i Nord trøndelag 2011-2014
0 RS962011 RS 96/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter gjennomgang av vederlagsberegning
0 RS792011 RS 79/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. serverings- og skjenkebevilling til Soz Skage Restaurant AS, avd. Milano i Flatanger. Melding om vedtak i Flatanger Formannskap
0 RS1052011 RS 105/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om ekstraordinære midlertil bokprosjekt om Ole Konrad Ribsskog
0 RS842011 RS 84/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Plan for retting av avvik etter systemrevisjon barnevernstjenesten i Flatanger kommune 2010
0 RS802011 RS 80/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forsøkt utført, ikke avholdt skjenkekontroll.
0 RS812011 RS 81/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forsøkt utført, ikke avholdt skjenkekontroll.
0 RS732011 RS 73/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjenkebevilling - Sørflatanger Grendelag
0 RS742011 RS 74/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. søknad om utvidelse av skjenkeområdet - 4 enkeltanledninger
0 RS822011 RS 82/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. søknad om tilskudd til gjennomføring av prosjekt
0 RS872011 RS 87/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tildeling av kompetansemidler 2011
0 RS882011 RS 88/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Varsel om tilsyn - Flatanger kommune/Lauvsnes skole/Utvorda oppvekstsenter- elevenes psykososiale sklemiljø
0 RS682011 RS 68/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjenkebevilling - Lauvsnes Grendalag
0 RS1012011 RS 101/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om ekstraordinære kulturmidler
0 RS752011 RS 75/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter ølsalgskontroll ved Leif Mårvik Eftf.
0 RS662011 RS 66/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjenkebevilling Agnes Hårstad
0 RS672011 RS 67/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjnekebevilling -Agnes Hårstad
0 RS1032011 RS 103/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nord- Trøndelag fylkeskommunes kulturpris 2011
0 RS1002011 RS 100/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om skoleskyss , Ann Iren Lein
0 RS772011 RS 77/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Revisjonsrapport, etter systemrevisjon ved Vik Brygge.
0 RS852011 RS 85/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll representantskap LINA 27042011.
0 RS722011 RS 72/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjenkebevilling - enkeltanledning Agnes Hårstad
0 RS862011 RS 86/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter gjennomgang av beregning av vederlag for opphold i institusjon.
0 RS912011 RS 91/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapporteringsskjema for kommunene pr. 30.06.2011
0 RS892011 RS 89/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppnevning av administrativ arbeidsgruppe for oppfølging av pkt. 4 i vedtak 33/11 i HU-OO
0 RS902011 RS 90/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedrørende godkjenning av ev. salg/utleie/bruksendring av Jøssund Skole og grendehus
0 RS1022011 RS 102/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tildeling ekstraordinære kulturmidler - fluebinding og fluekastingkurs
0 RS832011 RS 83/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. søknad om økonomisk støtte til psykisk helsearbeid 2011
0 RS692011 RS 69/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. søknad om fritakelse av stedfortreder.
0 RS702011 RS 70/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjenkebevilling - enkeltanledning Utvorda Idrettslag
0 RS712011 RS 71/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjenkebeviling - Agnes Hårstad
0 RS992011 RS 99/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om skoleskyss, Karen Anna Aa. Mårvik og Odin Mathias Aa. Mårvik
0 RS972011 RS 97/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om skoleskyss, Ida Strand Kjendlie
0 RS982011 RS 98/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om skoleskyss, Robert Jørgen Brandsmo
0 RS922011 RS 92/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjonsbrev til kommunene
0 RS762011 RS 76/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. befaringsrapport ved salgs- og skjenkesteder, Kvaløsæter Camping og Fritid.
0 RS942011 RS 94/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Behov for fortsatt drift av barnehagen på Vik
0 RS782011 RS 78/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. befaringsrapporter ved salgs- og skjenkesteder, Zanzibar Inn.
0 RS932011 RS 93/2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel om forhåndssamtykke for alternativ disposisjon av anlegg opprinnelig støttet med statstilskudd.
Versjon:5.2.00