eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namdalseid kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 03 22 20120322 22.03.2012 09:00 Namdalseid Samfunnshus Lissalen Namdalseid kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS132012 PS 13/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av medlemmer til lokalt viltfond
0 PS152012 PS 15/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2013 - 2016
0 PS142012 PS 14/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2013 - 2016
0 PS112012 PS 11/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtekter for barnehagedrifta i Namdalseid kommune - revidering
0 PS92012 PS 9/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag
0 PS102012 PS 10/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtekter for skolefritidsordninga (SFO) i Namdalseid kommune gjeldende fra 1.1.2012
0 PS82012 PS 8/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS212012 PS 21/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om endring av vegavgiftssatser for Giltvegen, Furudalsvegen , Rislivegen og Oksvoldvegen.
0 PS192012 PS 19/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av særskilt utvalg for jordskiftesaker for perioden 2013 - 2016
0 PS172012 PS 17/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av meddommere til Inntrøndelag tingrett i perioden 2013 - 2016
0 PS182012 PS 18/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av lagrettemedlemmer og meddommere til Frostating lagmannsrett for perioden 2013 - 2016
0 PS122012 PS 12/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsrapport for 2011
0 PS162012 PS 16/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av utvalg av faste møtefullmektige til forliksrådet for perioden 2013 - 2016
0 PS202012 PS 20/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppnevning av talsperson for barn i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Trøndelag
0 RS22012 RS 2/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endelige rapporter etter tilsyn
0 RS32012 RS 3/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalget - gjennomgang av saker behandlet av formannskapet og kommunestyret 3. tertial 2011
Versjon:5.2.00