eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namdalseid kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 06 21 20120621 21.06.2012 09:00 Namdalseid Samfunnshus Lissalen Namdalseid kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS452012 PS 45/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for selskapskontroll 2012 - 2015
0 PS462012 PS 46/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012 - 2015
0 PS472012 PS 47/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skatteoppkreverfunksjonen 2011 i Namdalseid kommune
0 PS352012 PS 35/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsberetning og regnskap 2011, Namdalseid kommune
0 PS342012 PS 34/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Midtre Namdal samkommune - Årsberetning for 2011
0 PS322012 PS 32/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Framtidig skolestruktur i Namdalseid kommune
0 PS432012 PS 43/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Styrket grunnbemanning ved omsorg Namdalseid - evaluering og videreføring
0 PS482012 PS 48/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Adresseplan for Namdalseid kommune
0 PS302012 PS 30/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Investeringsbudsjettet - status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere
0 PS422012 PS 42/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12
0 PS382012 PS 38/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utbygging Kløvertun bofellesskap - Tilleggsbevilgning
0 PS392012 PS 39/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forprosjekt Sagvika Gjestehavn. Rapport.
0 PS312012 PS 31/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avslutning av anleggsregnskap
0 PS442012 PS 44/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ordensregler for grunnskolen i Namdalseid kommune
0 PS292012 PS 29/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS492012 PS 49/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Videreføring av utbyggingsprosjekt Namdalseid helsetun
0 PS402012 PS 40/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gjestehavn Sagvika - finansiering av hovedprosjekt
0 PS372012 PS 37/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regnskapsrapport 1. terial 2012 med justering av årsbudsjett
0 PS332012 PS 33/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innføring av generell eiendomsskatt i Namdalseid
0 PS362012 PS 36/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2011 for Namdalseid kommune
0 PS412012 PS 41/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Avslutning.
0 RS82012 RS 8/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Transport av barn i barnehage - løyvepliktig transport
0 RS52012 RS 5/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innvilget tilskudd til trafikksikkerhetstiltak
0 RS72012 RS 7/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2011 og informasjon fra Namdal Rehabiliteirng
0 RS62012 RS 6/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kansellering av planlagt Villmarksuke 2012
0 RS42012 RS 4/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse - Forslag til nytt skyssreglement for grunnskolen i Nord-Trøndelag
Versjon:5.2.00