eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Formannskap Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 02 17 20120217 17.02.2012 09:30 Miljøbygget Sal II Flatanger Formannskap
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS42012 PS 4/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak for eiendomsskatt
0 PS22012 PS 2/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS32012 PS 3/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS62012 PS 6/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prisfastsetting, salg av areal til utbyggingsformål, Fløanskogen
0 PS72012 PS 7/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttalelse; Bompengesamarbeidet fv17/fv720; Vegrosjektet Steinkjer - Namsos - Malm
0 RS22012 RS 2/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtebok Midtre Namdal kirkelig fellesråd (avtroppende)
0 RS32012 RS 3/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring. Struktur for likestilling
0 RS212012 RS 21/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tilskudd fra Kystutviklingsmidlene (pkt. 2.9 i RUP 2011; Regional satsning i kystkommunene i Namdal). Stedsutviklingsprosjekt i kommunesenteret Lauvsnes i Flatanger
0 RS232012 RS 23/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befarings- og møteprogram - vindkraftverk og kraftledninger på Fosen og i Namdalen
0 RS282012 RS 28/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut SV: Vedr. konsekvenser, forpliktende plan m.v.
0 RS292012 RS 29/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på vedtak vedrørende dispensasjon fra tildelingsforskriften for andre arter enn laks og regnbueørret for lokalitet Innernesset
0 RS252012 RS 25/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra felles formannskapsmøte med Osen kommune
0 RS242012 RS 24/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunal og regionaldepartementets Bolystsatsing 2012. Orientering om saksbehandling og søknadsfrister i Nord-Trøndelag fylkeskommune.
0 RS272012 RS 27/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppstart og annonsering Flatangernytt
0 RS192012 RS 19/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. utlysning av konkurranse på leie av ambulansestasjoner, Flatanger kommune
0 RS52012 RS 5/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endring i gravferdsloven og kirkeloven
0 RS62012 RS 6/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport fra skjenkekontrollen i Namdalen 2011
0 RS92012 RS 9/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fylkesrådet besøker kommunene
0 RS12012 RS 1/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat møte Ytre Namdal og ytre Namsen vannområde
0 RS72012 RS 7/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Frist for valg av medlemmer til forliksråd samt ny funksjonstid 2013 - 2016
0 RS82012 RS 8/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om støtte til Namdalsfestivalen 2012
0 RS102012 RS 10/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsuttalelse til forslag til regulering av fiske etter laks og sjøaure i 2012
0 RS112012 RS 11/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fylkesmannens kommunebesøk i Nord- Trøndelag 2012-2013
0 RS122012 RS 12/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vergemålsreformen - status og invitasjon til samarbeid i 2012
0 RS132012 RS 13/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forlenget frist for avleggelse av regnskap og innrapportering av kostra.
0 RS152012 RS 15/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport 2011 for pasient- og brukerombudet i Nord- Trøndelag
0 RS162012 RS 16/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Strategisk plan 2012-2015 fra Kunnskapssenter for laks og vannmiljø
0 RS222012 RS 22/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Planprogram for fase 2 Vannregion Trøndelag
0 RS142012 RS 14/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Underskrevet tilleggsavtale til avtale om barneverntjenester mellom MNS og Flatanger kommune
0 RS172012 RS 17/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtereferat kirkelig fellesråd
0 RS182012 RS 18/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nærværsutvikling - 4. kvartal 2011
0 RS262012 RS 26/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut SV: Refusjon for barn fra andre kommuner i barnehagen
0 RS202012 RS 20/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsregnskap og årsrapport 2011 - skatteoppkreverfunksjonen
0 RS42012 RS 4/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring- Økt bruk av konfliktråd
Versjon:5.2.00