eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Formannskap Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 03 13 20120313 13.03.2012 16:00 Miljøbygget Sal II Flatanger Formannskap
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS92012 PS 9/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opptak av startlån fra Husbanken for videretildeling
0 PS102012 PS 10/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettjustering og oppstartsvedtak, etablering av omsorgshybler i eksisterende bygningsmasse på Flatanger pleie- og omsorgstun.
0 PS112012 PS 11/2012 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Innspill til første avtaleutkast mellom Flatanger kommune og Sarepta AS i forbindelse med potensiell vindkraftutbygging på Sørmarkfjellet
0 PS82012 PS 8/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS122012 PS 12/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppstart, utforming av eierdokument for MN-Vekst AS
0 RS302012 RS 30/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad Boligetablering i distriktet
0 RS372012 RS 37/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag til ny forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter
0 RS382012 RS 38/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utbygging av hurtigladestasjoner for ladbare biler i Nord-Trøndelag
0 RS342012 RS 34/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til arbeidsgruppemøte som oppfølging av kommunestyrets vedtak i budsjett/årsplan 2012 vedr. innsparingsprosess innen hovedansvarsområde 2 (oppvekst- og kulturetat).
0 RS312012 RS 31/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilskudd til kommunalt barnevern i Midtre Namdal samkommune
0 RS392012 RS 39/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedrørende fritak for taushetsplikt
0 RS402012 RS 40/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedrørende utlysning av konkurranse på leie av ambulansestasjoner, Flatanger kommune
0 RS322012 RS 32/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2011
0 RS332012 RS 33/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om økonomisk støtte for 2012
0 RS352012 RS 35/2012 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Engasjementbrev- Flatanger kommune
0 RS362012 RS 36/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsagn om inntil 650000 i tilskudd fra kystutviklingsmidlene
Versjon:5.2.00