eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Formannskap Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 04 17 20120417 17.04.2012 16:00 Miljøbygget Sal II Flatanger Formannskap
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS152012 PS 15/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg, meddommere til Namdal Tingrett og utvalg for jordskiftesaker, samt forslag til skjønnsmedlem.
0 PS182012 PS 18/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1.1.2013 - 31.12.2016
0 PS162012 PS 16/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering om det skal begjæres overtakst, eiendomsskatteordningen
0 PS172012 PS 17/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fornyet vurdering; Kommunens strategi m.h.t. interkommunalt samarbeid.
0 PS142012 PS 14/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vangan barnehage - skisseprosjekt/kostnadskalkyle
0 PS132012 PS 13/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS482012 RS 48/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. NTE eiendommen Lauvsnes
0 RS472012 RS 47/2012 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på vedtak i delegert sak rådmannen - nr. 5/12; Krav om innsyn med hjemmel i offentlighetslovens § 9.
0 RS442012 RS 44/2012 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Delegasjon av myndighet til formannskapet vedr. avtale om kjøp av tjenester
0 RS412012 RS 41/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtereferat 07.03.2012
0 RS452012 RS 45/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsagn om skjønnsmidler til ekstraordinære utfordringer knyttet til ressurskrevende tjenester
0 RS422012 RS 42/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vergemålsreformen, vurdering på om det foreligger virksomhetsoverdragelse.
0 RS432012 RS 43/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut FW: Årsmelding og regnskap for 2011
0 RS462012 RS 46/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag om endring i forskrift om klagenemd for offentlig anskaffelse
Versjon:5.2.00