eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 01 25 20120125 25.01.2012 17:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS52012 PS 5/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsavtale mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og Flatanger kommune.
0 PS12012 PS 1/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS62012 PS 6/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttalelse vedr. avslag ventemære for torsk Nesset Fiskemottak AS
0 PS32012 PS 3/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skoleutvikling i Midtre og Indre Namdal - overgang fra prosjekt til fast ordning
0 PS42012 PS 4/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av vedtekter for skolefritidsordningen
0 PS22012 PS 2/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Helse Nord-Trøndelag HF
0 RS42012 RS 4/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport fra skjenkekontrollen i Namdalen 2011
0 RS12012 RS 1/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtebok Midtre Namdal kirkelig fellesråd (avtroppende)
0 RS22012 RS 2/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring. Struktur for likestilling
0 RS52012 RS 5/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om støtte til Krafttak mot kreft 2012
0 RS62012 RS 6/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Frist for valg av medlemmer til forliksråd samt ny funksjonstid 2013 - 2016
0 RS102012 RS 10/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om støtte til Namdalsfestivalen 2012
0 RS92012 RS 9/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Planprogram for fase 2 Vannregion Trøndelag
0 RS82012 RS 8/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tilskudd fra Kystutviklingsmidlene (pkt. 2.9 i RUP 2011; Regional satsning i kystkommunene i Namdal). Stedsutviklingsprosjekt i kommunesenteret Lauvsnes i Flatanger
0 RS32012 RS 3/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring- Økt bruk av konfliktråd
0 RS72012 RS 7/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. utlysning av konkurranse på leie av ambulansestasjoner, Flatanger kommune
Versjon:5.2.00