eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 03 21 20120321 21.03.2012 17:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS182012 PS 18/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapport- gjennomgang av saker behandlet av formannskapet og kommunestyret 2.halvår 2011
0 PS82012 PS 8/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Folkehelseplan i Flatanger 2012-2015
0 PS122012 PS 12/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettjustering og oppstartsvedtak, etablering av omsorgshybler i eksisterende bygningsmasse på Flatanger pleie- og omsorgstun.
0 PS72012 PS 7/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS192012 PS 19/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opptak av startlån fra Husbanken for videretildeling
0 PS92012 PS 9/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2011 - 2015, Flatanger kommune
0 PS112012 PS 11/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lokale retningslinjer - skjenkebevilling for en bestemt anledning og ambulerende skjenkebevilling
0 PS102012 PS 10/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Retningslinjer og prinsipper for Flatanger kommunes bevillingspolitikk
0 PS162012 PS 16/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av varamedlem til den faste plan- og byggekomite
0 PS172012 PS 17/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret
0 PS142012 PS 14/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan Sandmohavn gnr 1 bnr 2 - 2.gangs behandling
0 PS152012 PS 15/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prisfastsetting, salg av areal til utbyggingsformål, Fløanskogen
0 PS132012 PS 13/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Delegasjon av myndighet til formannskapet vedr. avtale om kjøp av tjenester
0 PS212012 PS 21/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fullmakt til ordfører, reetablering av fiskemottak/torskeslakteri på Nesset.
0 PS202012 PS 20/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fullmakt til ordfører for å på kommunens vegne avgi høringsuttalelse; Forslag til nytt skyssreglement for grunnskolen i Nord-Trøndelag.
0 RS162012 RS 16/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Norskopplæring for fremmedspråklige,- videre prioriteringer
0 RS292012 RS 29/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsagn om inntil 650000 i tilskudd fra kystutviklingsmidlene
0 RS142012 RS 14/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolene i Midtre Namdal Strategisk plan 2009 - 2012
0 RS242012 RS 24/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befarings- og møteprogram - vindkraftverk og kraftledninger på Fosen og i Namdalen
0 RS232012 RS 23/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Midtre Namdal - Rapport 2011
0 RS252012 RS 25/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad Boligetablering i distriktet
0 RS222012 RS 22/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolene i Midtre Namdal. Tiltaksplan 2012
0 RS122012 RS 12/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut SV: Vedr. konsekvenser, forpliktende plan m.v.
0 RS172012 RS 17/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedrørende utlysning av konkurranse på leie av ambulansestasjoner, Flatanger kommune
0 RS282012 RS 28/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2011
0 RS152012 RS 15/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsagn om skjønnsmidler til ekstraordinære utfordringer knyttet til ressurskrevende tjenester
0 RS202012 RS 20/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtereferat kirkelig fellesråd
0 RS112012 RS 11/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift - Norskopplæring for fremmedspråklige,- videre prioriteringer
0 RS332012 RS 33/2012 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Engasjementbrev- Flatanger kommune
0 RS262012 RS 26/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilskudd til kommunalt barnevern i Midtre Namdal samkommune
0 RS272012 RS 27/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Folkehelseprofil for Flatanger kommune
0 RS312012 RS 31/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsuttalelse til forslag til regulering av fiske etter laks og sjøaure i 2012
0 RS182012 RS 18/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport 2011 for pasient- og brukerombudet i Nord- Trøndelag
0 RS192012 RS 19/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Strategisk plan 2012-2015 fra Kunnskapssenter for laks og vannmiljø
0 RS322012 RS 32/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Underskrevet tilleggsavtale til avtale om barneverntjenester mellom MNS og Flatanger kommune
0 RS212012 RS 21/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsregnskap og årsrapport 2011 - skatteoppkreverfunksjonen
0 RS132012 RS 13/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding og regnskap for 2011
0 RS302012 RS 30/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtereferat 07.03.2012
Versjon:5.2.00