eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 06 20 20120620 20.06.2012 13:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS322012 PS 32/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vangan barnehage - skisseprosjekt/kostnadskalkyle
0 PS362012 PS 36/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av vedtekter for barnehagene for barnehageåret 2012-2013
0 PS512012 PS 51/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lovlighetskontroll på vedtak i kommunestyresak PS 16/12 den 21.mars 2012
0 PS432012 PS 43/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Dragøya, gnr 24 bnr 1 - 2. gangs behandling
0 PS392012 PS 39/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune
0 PS332012 PS 33/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eierdokument for MN Vekst AS
0 PS292012 PS 29/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettendringer 2012,- oppvekst- og kulturetaten
0 PS222012 PS 22/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS482012 PS 48/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Behov, finansiering og forvaltning av kommunens bilpark
0 PS492012 PS 49/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsavtale for LINA-Legevaktsordningen i Namdalen mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune (vertskommune)
0 PS232012 PS 23/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Flatanger kommunes årsregnskap og årsmelding for 2011
0 PS282012 PS 28/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettendringer 2012
0 PS352012 PS 35/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtekter for Flatanger kulturskole
0 PS372012 PS 37/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering av reåpning av Regnbuen barnehage, midlertidig eller fast tilbud
0 PS342012 PS 34/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse til NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak
0 PS402012 PS 40/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune
0 PS272012 PS 27/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport nr 1 - 2012
0 PS252012 PS 25/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for selskapskontroll 2012 - 2015
0 PS262012 PS 26/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger kommune 2011
0 PS242012 PS 24/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt i Flatanger kommune 2012 - 2015
0 PS502012 PS 50/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avvikling av bompengesamarbeidet fv17/fv720; Vegprosjektet Steinkjer - Malm - Namsos
0 PS302012 PS 30/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tjenesteavtaler i tilknytning til vedtatt samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Flatanger kommune
0 PS422012 PS 42/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sonja Ekker - Søknad om utsettelse av boplikt på eiendommen gnr 25 bnr 9 m.fl. på Brandsmoen i Flatanger
0 PS452012 PS 45/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg, meddommere til Namdal Tingrett og utvalg for jordskiftesaker, samt forslag til skjønnsmedlem.
0 PS462012 PS 46/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1.1.2013 - 31.12.2016
0 PS442012 PS 44/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fornyet vurdering; Kommunens strategi m.h.t. interkommunalt samarbeid.
0 PS472012 PS 47/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring i selskapsavtale for Namdal Rehabilitering IKS
0 PS312012 PS 31/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fløanskogen - planlegging/delutbygging - Budsjettjustering/oppstartsvedtak
0 PS412012 PS 41/2012 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Søknad om å få gå på Sæter skole
0 RS412012 RS 41/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE - RAPPORT.
0 RS482012 RS 48/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gjennomføring/oppfyllelse av pålegg fra Arbeidstilsynet
0 RS362012 RS 36/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. ønske om representant fra Samarbeidsutvalget for Vangan Barnehage i plan-og byggekomite.
0 RS492012 RS 49/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Inngåelse av avtale om kjøp av tjenester med Mestring og læringssentret AS
0 RS502012 RS 50/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fastsetting av valgdag stortingsvalget 2013
0 RS342012 RS 34/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2011 - Oppvekst og kultur
0 RS472012 RS 47/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status og framdrift i vergemålsreformen
0 RS392012 RS 39/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Framtidig bruk av tidligere kafeteria-lokaler på Miljøbygget
0 RS462012 RS 46/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsagn om skjønnsmidler 2012 Forpliktende plan
0 RS352012 RS 35/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppfølging av mandat gitt av HU-OO i møte den 8.2.2012; Innsparingsmuligheter i oppvekst- og kulturetaten.
0 RS382012 RS 38/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilskudd til tilpasning
0 RS452012 RS 45/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage over avslag på krav om innsyn i opplysninger - Kommunens avslag stadfestes
0 RS372012 RS 37/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport Nav 2011
0 RS422012 RS 42/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på ulovlig direkte anskaffelse
0 RS432012 RS 43/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut FW: Underskrevet møteprotokoll rep.skap Namdal Rehabilitering
0 RS442012 RS 44/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat møte Ytre namdal og Ytre Namsen vannområde 18.april 2012
0 RS402012 RS 40/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut FW: Marin konsulent Nord-Trøndelag - behandling av henvendelse vedrørende medfinansiering
Versjon:5.2.00