eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 09 19 20120919 19.09.2012 17:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS552012 PS 55/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Flatanger bygdemuseum
0 PS532012 PS 53/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utbygging av vindkraft på Innvordfjellet. Ønske om ny behandling i kommunestyret.
0 PS572012 PS 57/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilslutningsavtale mellom Flatanger kommune og Rusbehandling Midt-Norge HF
0 PS542012 PS 54/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport nr 2 - 2012
0 PS602012 PS 60/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kjøp av NTE-bygget Lauvsnes
0 PS622012 PS 62/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Veiplanlegging Sitter - Lauvsnes
0 PS592012 PS 59/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering av revidering av mandat i sak PS 60/2012
0 PS672012 PS 67/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TV-aksjonen, kommunalt bidrag 2012
0 PS642012 PS 64/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Garanti for lån. MN Vekst
0 PS632012 PS 63/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet
0 PS652012 PS 65/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Framdriftsplan, budsjett og økonomiplanarbeid høsten 2012
0 PS562012 PS 56/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet er tilgangsbeskyttet Tilstandsrapport for den offentlige grunnskolen i Flatanger 2012
0 PS522012 PS 52/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS662012 PS 66/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av utvalg av faste møtefullmektige til forliksrådet for perioden 2013 - 2016
0 PS612012 PS 61/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Deltakelse i utredningsprosjekt om felles brann- og redningsvesen i Namdalen.
0 PS582012 PS 58/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Krisesenter i Nord-Trøndelag - uttalelse fra Flatanger kommunene
0 RS522012 RS 52/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommuneproposisjonen 2013 og revidert nasjonalbudsjett 2012
0 RS532012 RS 53/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til å delta i programmet "Saman om ein betre kommune"
0 RS552012 RS 55/2012 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om Fylkesmannens vurdering og konklusjon i tilsynssak. Anmodning om oppfølging av lovbrudd.
0 RS542012 RS 54/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Mandat, organisering og framdriftsplan for utredningsarbeidet som skal danne grunnlag for beslutningen om evt. søknad om medlemsskap i Midtre Namdal Samkommune.
0 RS562012 RS 56/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Budsjettendringer 2012. Kommunestyrets vedtak PS 28/12
0 RS512012 RS 51/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra felles møte mellom Flatanger, Osen, Åfjord og Roan kommuner.
0 RS572012 RS 57/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift - Årsrapport 2011 - Flatanger Arbeidsmiljøutvalg
Versjon:5.2.00