eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 03 22 20120322 22.03.2012 00:00 Miljøbygget Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS192012 PS 19/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS222012 PS 22/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sonja Ekker - Søknad om utsettelse av boplikt på eiendommen gnr 25 bnr 9 m.fl. på Brandsmoen i Flatanger
0 PS232012 PS 23/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Øystein Feøy - Søknad om fritak for bo- og driveplikten på gnr 8 bnr 4, Riøya
0 PS202012 PS 20/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Retningslinjer for tildeling av NMSK-midler 2012
0 PS212012 PS 21/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Retningslinjer for tildeling av SMIL-midler 2012 i Flatanger kommune
0 PS242012 PS 24/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på Flatanger kommunes vedtak om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for etablering av biogassanlegg på gnr 13 bnr 35 i Flatanger.
0 PS252012 PS 25/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ivar Sagmo - dispensasjon
0 PS262012 PS 26/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Trond Fjeseth - avklaringer vedr. festeforhold og rettigheter
0 RS742012 RS 74/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fylkesmannens uttalelse - Vikholmen
0 RS662012 RS 66/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innspill til framtidig organisering/bemanning av depotstyrken på Utvorda/Sitter
0 RS642012 RS 64/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sletting av lokaliteten Lyngværet i Flatanger kommune
0 RS652012 RS 65/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Aksjon mot forsøpling i Nord-Trøndelag
0 RS582012 RS 58/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Per Ivar Brumo - Vedtak om tilleggsutbetaling av produksjonstilskudd, søknadsomgangen august 2011.
0 RS712012 RS 71/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gerd Einvik - Søknad om heving av naust gnr. 21 bnr. 22
0 RS722012 RS 72/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ivar Sælnes - Oppføring av ny terasse - gnr. 27 bnr. 166
0 RS632012 RS 63/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Teknisk notat. Kontroll av revidert rapport med stabilitetsvurderinger
0 RS602012 RS 60/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Geir Tore Olsen - Tillatelse til bruk av snøscooter
0 RS572012 RS 57/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Jan Vedvik - Vedtak om tilleggsutbetaling av produksjonstilskudd, søknadsomgangen august 2011.
0 RS542012 RS 54/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Geir Høstland - Vedtak om tilleggsutbetaling av produksjonstilskudd for søknadsomgangen august 2011.
0 RS672012 RS 67/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kjell Harald Moe - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg
0 RS612012 RS 61/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilsagn om inntil 650000 i tilskudd fra kystutviklingsmidlene
0 RS552012 RS 55/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Narve Iversen - Vedtak om tilleggsutbetaling av produksjonstilskudd, søknadsomgangen august 2011
0 RS592012 RS 59/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Morten Hanssen - Vedtak om tilleggsutbetaling av produksjonstilskudd, søknadsomgangen august 2011
0 RS682012 RS 68/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lasse Reitan/Gunnar Moe - Søknad om å legge ut felles flytebrygge for gnr. 39 bnr. 35 og 36
0 RS562012 RS 56/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Odd Uran - Vedtak om tilleggsutbetaling av produksjonstilskudd, søknadsomgangen august 2011
0 RS732012 RS 73/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Terje Fløan - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 19 bnr. 1 fnr. 4
0 RS692012 RS 69/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Solveig Martinsen og Ivar Sagmo - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av hytte og uthus/anneks 27/203
0 RS702012 RS 70/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gjermund Strand - Tillatelse til oppføring av garasje, carport og bod - gnr. 10 bnr. 10
0 RS622012 RS 62/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mottak av tilsynsrapport fra NVE vedr. Storelva
Versjon:5.2.00