eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 05 31 20120531 31.05.2012 00:00 Miljøbygget Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS452012 PS 45/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kværnøya gård - søknad om å plassere flytebrygge i fiskerihavna på Kværnøya
0 PS372012 PS 37/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tildeling av rådyr i Flatanger 2012
0 PS412012 PS 41/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Jostein Ruud - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for fradeling av tomt til garasje/lager på gnr 13 bnr 1.
0 PS382012 PS 38/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tildeling av hjort i Flatanger 2012
0 PS402012 PS 40/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tildeling av elg i Flatanger kommune 2012
0 PS432012 PS 43/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Flatanger Boligutvikling AS - Søknad om dispensasjon fra boligformålet i kommuneplanen for oppføring av ambulansestasjon på gnr 13 bnr 328.
0 PS442012 PS 44/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bjørnar Kolstad - Klage på feilføring i matrikkelen for gnr. 13 bnr. 27
0 PS392012 PS 39/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Jøssund jaktvald - Ny vurdering av bestandsplan 2010-2012
0 PS462012 PS 46/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport nr. 1/2012 - NMT
0 PS422012 PS 42/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sarepta Energi AS - Søknad om landingstillatelse med helikopter for befaring av planlagt vindkraftverk på Sørmarkfjellet i juni 2012.
0 PS362012 PS 36/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS1092012 RS 109/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tillatelse til etablering av anlegg for akvakultur av torsk på lokaliteten 12634 Innernesset
0 RS1052012 RS 105/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Statens vegvesen - FV 766 i Flatanger kommune - Manglende skilting til Lauvsnes eller Sjøåsen
0 RS1112012 RS 111/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om arealutvidelse av lokaliteten 12625 Bjørgan - Avklaring i forhold til Flatanger kommune sin arealplan
0 RS1072012 RS 107/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bjørøya fiskeoppdrett as - akvakulturtillatelser for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann - Tillatelse til arealendring og utvidelse av lokalitetsbiomassen på lokaliteten 29537 Eldviktaren
0 RS1062012 RS 106/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Statens vegvesen - gnr. 27 bnr. 5 Krykjevika - Søknad om skilting til hyttetomter
0 RS1042012 RS 104/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Statens vegvesen - Søknad om oppsetting av skilt til Småværet
0 RS1082012 RS 108/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kystverket - Tillatelse - Søknad om utvidet areal og lokalitetsbiomasse - Bjørøya fiskeoppdrett og Midt-Norsk Havbruk - Eldviktaren
0 RS1142012 RS 114/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Christian Torgersen - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje
0 RS1212012 RS 121/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Torbjørn Altin - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - heving av eksisterende naust
0 RS1192012 RS 119/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gunn og Arne Almli - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig
0 RS1022012 RS 102/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Svar på søknad om trafikksikkerhetsmidler 2012
0 RS1122012 RS 112/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Trond Fjeseth - Innvendinger mot vedtak i NMT sak 26/12 - Utvorda havn, avklaringer vedrørende festeforhold og rettigheter
0 RS1002012 RS 100/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gunnar Kvaløsæter - Tillatelse til skadefelling av rev på Villa, Kvaløysæter og Vedvika
0 RS1182012 RS 118/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Wenche Hanssen - Søknad om tillatelse til riving og oppføring av ny garasje
0 RS1222012 RS 122/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Willy Hanssen - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje
0 RS1152012 RS 115/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Jan Ove Holand - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - riving eksisterende garasje og oppføring ny garasje
0 RS1162012 RS 116/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Henrik Olav Tiller - Søknad om riving av eksisterende naust og gjenoppbygging
0 RS1202012 RS 120/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Remi Rasmussen - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig
0 RS992012 RS 99/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dagrun Olsen - Innvilgning av søknad om SMIL-midler på gnr 27 bnr 9 i Flatanger kommune.
0 RS1132012 RS 113/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fylkesmannens uttalelse - råder kommunen til å avslå videre planlegging av regulering Vollabukta
0 RS1032012 RS 103/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering av om der er strekninger ved skoler og barnehager det bør gis redusert fartsgrense
0 RS962012 RS 96/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Øivind Strøm - Innvilgning av SMIL-midler, hydrotekniske tiltak på Lia på gnr 3 bnr 2 i Flatanger kommune 2012.
0 RS952012 RS 95/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Jan Vedvik - Innvilgning av søknad om SMIL-midler, hydrotekniske tiltak på gnr 25 bnr 6 i Flatanger, 2012.
0 RS1102012 RS 110/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll SalMar Farming as - Akvakulturtillatelser for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann - sletting av lokaliteten 12629 Storbrandholmen
0 RS1012012 RS 101/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Referat møte Ytre namdal og Ytre Namsen vannområde 18.april 2012
0 RS972012 RS 97/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Alf Jørgen Geving - Innvilgning av SMIL-midler til hydrotekniske tiltak på gnr 11 bnr 1 i Flatanger kommune, 2012.
0 RS1172012 RS 117/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Anna og Birger Rian - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av bolig og garasje
0 RS1232012 RS 123/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om bygging av flytebrygge på Småværet - gnr. 39 bnr. 38 og 44
0 RS982012 RS 98/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Øivind Fuglår - Innvilgning av SMIL-midler til kulturlandskapstiltak på gnr 27 bnr 13 i Flatanger, 2012.
0 RS942012 RS 94/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Jordleieavtale av 23.08.2011 - Klage på Flatanger kommunes vedtak. Klager: Sonni Iversen.
0 RS1242012 RS 124/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ole Hustad - Søknad om fradeling av tomt R 13 Gladsøya - Kjøper: Åge Garnvik
0 RS1252012 RS 125/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fradeling av tilleggsareal til 10/12 - Bjørøyastøa
Versjon:5.2.00