eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 11 29 20121129 29.11.2012 00:00 Miljøbygget Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS802012 PS 80/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bjørøya Fiskeoppdrett AS - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for oppføring av kommunikasjonsmast på Nordfjellet
0 PS792012 PS 79/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Flatanger Sportsfiske - Ny søknad om utlegging av flytebrygge i Kvaløysæter havn
0 PS952012 PS 95/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett/årsplan 2013
0 PS962012 PS 96/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan 2013 - 2016
0 PS782012 PS 78/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bjørn Arve Kløvvik - Søknad om utsettelse av boplikt på Eian, gnr 13 bnr 9
0 PS832012 PS 83/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra bygge- og delingsforbudet i 100 meterssonen og LNF-formålet i kommuneplanen for deling av Sandøya, gnr 47 bnr 1 i Flatanger kommune.
0 PS872012 PS 87/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ planlegging landbrukssaker
0 PS942012 PS 94/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Renovasjonsavgift 2012
0 PS862012 PS 86/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Håvard Aunan - oppføring av rorbu Selsvika
0 PS822012 PS 82/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Olav Strøm - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen og bygge- og delingsforbudet i 100-meterssonen for fradeling av boligtomt på gnr 21 bnr 2.
0 PS902012 PS 90/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avfallsgebyr for septiktømming
0 PS772012 PS 77/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan - Gang- og sykkelveg i Fløanskogen. 1.gangs-behandling.
0 PS892012 PS 89/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2013
0 PS922012 PS 92/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal kloakkavgift 2013
0 PS812012 PS 81/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Midlertidig forbud mot tiltak etter § 13-1 i Plan- og bygningsloven for et avgrenset område på Stranda i Lauvsnes sentrum.
0 PS852012 PS 85/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tor Anders Hagstrøm - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplsnens bestemmelse angående maksimalt tillat bruksareal - gnr 10 bnr 30
0 PS882012 PS 88/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyr for arbeid etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg
0 PS842012 PS 84/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Namdal Bruk - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for fradeling av tomt til eksisterende hytte ved Gårdsetervatnet, gnr 17 bnr 1 fnr 1.
0 PS912012 PS 91/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for behandlingsgebyr for Næring, miljø og teknisk
0 PS932012 PS 93/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal feieavgift 2013
0 PS762012 PS 76/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS3162012 RS 316/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Aksjon mot forsøpling i Nord-Trøndelag
0 RS3172012 RS 317/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lokaliteten Brattvika - vedtak om inntrekking av tillatelse
0 RS3262012 RS 326/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Imbre Holmen - Søknad om fradeling av eksisterende festetomt 27/5-43 Selsvika
0 RS3302012 RS 330/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Anders Råen - Søknad om tillatelse til tiltak
0 RS3312012 RS 331/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Trude Mathisen - Søknad om tiltak uten ansvarsrett
0 RS3132012 RS 313/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Referat fra meklingsmøte vedr. reguleringsplan for Vikholmen
0 RS3142012 RS 314/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Referat fra meklingsmøte vedr. reguleringsplan for Naustvika
0 RS3322012 RS 332/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Terje Johansen - 30/7 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - fasadeendring
0 RS3282012 RS 328/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fradeling/rekvisisjon av oppmålingsforretning tomt T4 Lauvsneshaugen vest
0 RS3382012 RS 338/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om økonomisk dekning av databrille
0 RS3352012 RS 335/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Thomas Fallet - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring bolig
0 RS3342012 RS 334/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Odd A. Halseth - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - skifte av vindu og framtrekk av tak
0 RS3192012 RS 319/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rullering av lokale energiutredninger 2012
0 RS3242012 RS 324/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 4 bnr. 4 Bjørgan
0 RS3272012 RS 327/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Thore E. Kværnø m.fl. - Søknad om fradeling av tomt for felles brygge
0 RS3292012 RS 329/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finn-Åge Søråsen - Søknad om ferdigattest
0 RS3362012 RS 336/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dotterud - Søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig og uthus/bod
0 RS3202012 RS 320/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revisjon av veglister for fylkes- og kommunale veger i Flatanger kommune
0 RS3212012 RS 321/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding for 2011 - Marin Konsulent i Nord-Trøndelag
0 RS3152012 RS 315/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll FW: Forhåndsuttalelse på ønsket endring av reg.plan for Utvorda
0 RS3112012 RS 311/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skogbrukssjefens dokumentasjon av utbetalinger av skogfond
0 RS3122012 RS 312/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kjell Aagård - Tillatelse til motorferdsel i utmark 2012/2013
0 RS3182012 RS 318/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll NT-F-32 Bjørøya fiskeoppdrett - tillatelse til akvakultur av stamfisk av rognkjeks på lokaliteten 33158 Kjærsundet V
0 RS3232012 RS 323/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 4 bnr. 7 Bjørgan
0 RS3332012 RS 333/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Jann Leithe - Søknad om tillatelse i ett trinn
0 RS3222012 RS 322/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 4 bnr. 8 Bjørgan
0 RS3252012 RS 325/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 4 bnr. 3 Bjørgan
0 RS3372012 RS 337/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Odd Leithe - Søknad om tillatelse i ett trinn
Versjon:5.2.00