eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 11 28 20121128 28.11.2012 16:00 Miljøbygget Sal II Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS752012 PS 75/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett/årsplan 2013
0 PS742012 PS 74/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013
0 PS762012 PS 76/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan 2013 - 2016
0 PS732012 PS 73/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skolerute 2014- 2015
0 PS722012 PS 72/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om skoleskyss, Kilmyra
0 PS702012 PS 70/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS712012 PS 71/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rullering av prioritert liste i anleggsplan for idrett og friluftsliv 2013
0 PS772012 PS 77/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Betalingssatser oppvekst og kultur 2013
0 RS702012 RS 70/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsyn barnevern
0 RS782012 RS 78/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Handlingsplan mot mobbing/krenkende adferd - barnehage
0 RS772012 RS 77/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Handlingsplan mot mobbing/ krenkende adferd - skole
0 RS712012 RS 71/2012 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om Fylkesmannens vurdering og konklusjon i tilsynssak. Anmodning om oppfølging av lovbrudd.
0 RS692012 RS 69/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport fra MNS barnevern av 31.10.12
0 RS752012 RS 75/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov
0 RS722012 RS 72/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsvar til fylkesmannens vurdering og konklusjon i tilsynssak
0 RS672012 RS 67/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjenkebevilling - Osen/Jøssund veilag
0 RS662012 RS 66/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjenekbevilling - Vik Båtforening
0 RS732012 RS 73/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fagrapport 2012
0 RS682012 RS 68/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbakemelding - Samhandlingsreformen, kartlegging av rutiner
0 RS762012 RS 76/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppstartsbrev forvaltningsrevisjon om spesialundervisning og tilpasset opplæring
0 RS742012 RS 74/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til revisjonsmøte ved oppvekst Flatanger kommune
Versjon:5.2.00