eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Formannskap Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 08 21 20120821 21.08.2012 16:00 Miljøbygget Sal II Flatanger Formannskap
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS532012 PS 53/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet
0 PS542012 PS 54/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mandat, organisering og framdriftsplan for utredningsarbeidet som skal danne grunnlag for beslutningen om evt. søknad om medlemsskap i Midtre Namdal Samkommune.
0 PS522012 PS 52/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revisjon av kommunal planstrategi
0 PS552012 PS 55/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Garanti for lån. MN Vekst
0 PS502012 PS 50/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av utvalg av faste møtefullmektige til forliksrådet for perioden 2013 - 2016
0 PS512012 PS 51/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Deltakelse i utredningsprosjekt om felles brann- og redningsvesen i Namdalen.
0 PS492012 PS 49/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS612012 RS 61/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gjennomføring/oppfyllelse av pålegg
0 RS642012 RS 64/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Merknader til innkomne høringsuttalelser
0 RS622012 RS 62/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag til endring i forskrift om klagenemd for offentlige anskaffelser (KOFA)
0 RS722012 RS 72/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sametingsvalget - endringer i forskrift om valg til samtinget - høring
0 RS692012 RS 69/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommuneproposisjonen 2013 og revidert nasjonalbudsjett 2012
0 RS702012 RS 70/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til å delta i programmet "Saman om ein betre kommune"
0 RS712012 RS 71/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innføring av nytt elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA)
0 RS632012 RS 63/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nedsettelse av arbeidsgruppe med mandat som grunnlag for opprettelse av kommunal Facebook-side.
0 RS652012 RS 65/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut KLP tilbakeføring av overskudd for 2011
0 RS662012 RS 66/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon fra Finansdepartementet vedr eiendomsskatteregler
0 RS602012 RS 60/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fløanskogen - planlegging/delutbygging - budsjettjustering/oppstartsvedtak
0 RS672012 RS 67/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vergemålsreformen - informasjonsbrev til kommunene og overformynderiene sommeren 2012
0 RS682012 RS 68/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilskudd til etablering av frivilligsentral - avslag på søknad
Versjon:5.2.00