eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Formannskap Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 10 22 20121022 22.10.2012 16:00 Miljøbygget Sal II Flatanger Formannskap
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS632012 PS 63/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS642012 PS 64/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Videre arbeid med Fv17-prosjektet
0 PS652012 PS 65/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettjustering Næring, miljø og teknisk 2012
0 PS662012 PS 66/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling av Planstrategi 2012 2015
0 PS672012 PS 67/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Låneopptak og budsjett for investeringer 2012
0 RS772012 RS 77/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtereferat fra prosjektgrippemøte 13. sept 2013
0 RS792012 RS 79/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter gjennomgang av saker behandlet av formannskapet og kommunestyret 1.halvår 2012
0 RS842012 RS 84/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsvar til fylkesmannens vurdering og konklusjon i tilsynssak
0 RS852012 RS 85/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll og saksprotokoll m/vedlegg
0 RS862012 RS 86/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om tillatelse til virksomhet etter frourensningsloven for oppdrett av rognkjeks ved Stolavika i Flatanger
0 RS812012 RS 81/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut FW: Bosetting av flyktninger - en nasjonal utfordring
0 RS822012 RS 82/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om driftsstøtte for 2013
0 RS802012 RS 80/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om selvskyldnergaranti for lån - MN Vekst - 2012
0 RS832012 RS 83/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt (forslag om endringer i diskrimineringsloven)
0 RS782012 RS 78/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dialogmøte med kommunene om fylkesvegplan 2014 - 2017
Versjon:5.2.00