eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 12 12 20121212 12.12.2012 14:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO32012 FO 3/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon fra FRP vedr. utleierutiner og vedlikeholdsrutiner i Flatanger kommune
0 FO22012 FO 2/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon fra Flatanger venstre vedr. behandling av ulovlige tiltak i strandsonen.
0 PS792012 PS 79/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag - Høringsuttalelse fra Flatanger kommune
0 PS842012 PS 84/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opptak av startlån fra Husbanken for videretildeling
0 PS772012 PS 77/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett/årsplan 2013
0 PS752012 PS 75/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013
0 PS782012 PS 78/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan 2013 - 2016
0 PS812012 PS 81/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bjørn Arve Kløvvik - Søknad om utsettelse av boplikt på Eian, gnr 13 bnr 9
0 PS742012 PS 74/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Betalingssatser oppvekst og kultur 2013
0 PS832012 PS 83/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring i framdriftsplan; Utredning - samkommunedeltakelse
0 PS852012 PS 85/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for kommunestyret 2013
0 PS762012 PS 76/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk - Gebyrer/avgifter 2013
0 PS732012 PS 73/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS802012 PS 80/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan - Gang- og sykkelveg i Fløanskogen. 1.gangs-behandling.
0 PS822012 PS 82/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vangan barnehage - oppstartsvedtak/antakelse av anbud
0 RS682012 RS 68/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsyn barnevern
0 RS672012 RS 67/2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport fra MNS barnevern av 31.10.12
0 RS642012 RS 64/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Flatanger ungdomsråd 29.okt 2012
0 RS702012 RS 70/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sentrale retningslinjer for fordeling av skjønnsmidler
0 RS692012 RS 69/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Skogbrukssjefens dokumentasjon av utbetalinger av skogfond
0 RS662012 RS 66/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding for 2011 - Marin Konsulent i Nord-Trøndelag
0 RS652012 RS 65/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2011-kommuneoverlegen og MNS-legevakt
Versjon:5.2.00