eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namdalseid kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 09 19 20130919 19.09.2013 09:00 Sagvika Namdalseid kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS522013 PS 52/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sikringstiltak mot erosjon og ras i Litjelva ved Namdalseid skole. Kommunal garanti.
0 PS532013 PS 53/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppnevning av medlemmer til ungdomsråd for perioden 2013 - 2015
0 PS422013 PS 42/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Evaluering og videre organisering av interkommunale tjenester i Midtre Namdal samkommune - behandling i Namdalseid kommune
0 PS432013 PS 43/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Driftsløsning kommunale veger - 2. gangs behandling
0 PS462013 PS 46/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Renovasjonsordning for hytter og fritidsboliger - endring av renovasjonsforskrift Namdalseid kommune
0 PS452013 PS 45/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer
0 PS442013 PS 44/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Justering av Investeringsbudsjett 2013, utbygging sykeheimen m.m.
0 PS512013 PS 51/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan bedre arbeidsmiljø i Namdalseid kommune
0 PS492013 PS 49/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjektplan for deltakelse i kommuneprogrammet "Likestilte kommuner" 2012-2014
0 PS472013 PS 47/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsutvalget ved Statland skole og Stjerten barnehage
0 PS482013 PS 48/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag
0 PS412013 PS 41/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS502013 PS 50/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av medlemmer til politiske utvalg
0 RS112013 RS 11/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbud om finansiering til "Aktiv frivillighet i Namdalseid kommune"
0 RS122013 RS 12/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innvilget støtte til planlegging av "Flock on the dock" i Vrimmel 2013
0 RS132013 RS 13/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomisk støtte til sikringstiltak
0 RS102013 RS 10/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra Ekstraordinært generalforsamling i MN-Vekst A/S
Versjon:5.2.00