eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 04 17 20130417 17.04.2013 16:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS162013 PS 16/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Evt. deltakelse i regionalt samarbeid. Prosjekt; Fosen Energisenter
0 PS142013 PS 14/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innføring av byggeskikkpris i Flatanger kommune
0 PS152013 PS 15/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fylkesvegplan 2014 - 2017. Høring
0 PS172013 PS 17/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forberedelse til behandling av forslag om rettet emisjon i Midtre Namdal Vekst AS (MN-Vekst AS)
0 PS192013 PS 19/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gjennomgang av møteprotokoller fra formannskapet og kommunestyret 2. halvår 2012
0 PS202013 PS 20/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skatteoppkreverfunksjonen 2012
0 PS132013 PS 13/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp
0 PS212013 PS 21/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til endringer av vedtekter for Flatanger ungdomsråd
0 PS182013 PS 18/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttalelse vedr. Nettverk Fjord- og Kystommuner (NFKK) sitt arbeid for at større andel de samlede skatte- og avgiftsinntektene må tilfalle kommunene
0 PS222013 PS 22/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dag Furuheim - Søknad om konsesjon for erverv av gnr 23 bnr 1 m.fl. og gnr 21 bnr 9 på Gladsøya i Flatanger
0 PS122013 PS 12/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS242013 RS 24/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsberetning og regnskap 2012
0 RS212013 RS 21/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak Overhalla kommune - Etablering av interkommunal enhet for kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud
0 RS222013 RS 22/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak Fosnes kommune - etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp
0 RS232013 RS 23/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll 20.03.2013
0 RS192013 RS 19/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. manglende vintervedlikehold på fylkesveier i Flatanger
0 RS152013 RS 15/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av endelig rapport etter beredskapstilsyn i Flatanger kommune 25.januar 2013
0 RS112013 RS 11/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtenotat fra åtsmøte i Partnerskap Namdal
0 RS122013 RS 12/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Region Namdal 08.02.13
0 RS142013 RS 14/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Manglende vintervedlikehold på fylkesveier i Flatanger
0 RS202013 RS 20/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak Namdalseid kommune - Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp
0 RS162013 RS 16/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtereferat 20.03.2013
0 RS182013 RS 18/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Skjønn til Flatanger - forpliktende plan
0 RS102013 RS 10/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport til Flatanger kommune
0 RS132013 RS 13/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolene i Indre og Midtre Namdal
0 RS172013 RS 17/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Medlemsinformasjon fra LNVK
0 RS92013 RS 9/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport 2012 - Flatanger Arbeidsmiljøutvalg (saksframlegg)
Versjon:5.2.00