eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 06 26 20130626 26.06.2013 14:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS342013 PS 34/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salg av aksjer i Midnor CNI AS.
0 PS292013 PS 29/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtektsendringer barnehagene fra 01.08.13
0 PS302013 PS 30/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Felles sykeheimslege i Midtre Namdal
0 PS272013 PS 27/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport nr 1 - 2013
0 PS312013 PS 31/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Namdal Rehabilitering IKS
0 PS352013 PS 35/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan Vikholmen, gnr 27 bnr 16 - Ny 2.gangs behandling etter mekling
0 PS282013 PS 28/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettendringer 1/2013
0 PS332013 PS 33/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal markering av grunnlovsjubileet 2014, oppnevning av kommunal komite'.
0 PS242013 PS 24/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjonsrapport "Spesialundervisning og tilpasset opplæring".
0 PS262013 PS 26/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Flatanger kommunes årsregnskap og årsmelding for 2012
0 PS322013 PS 32/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering om videre arbeid i Plan- og byggekomite knyttet til mandat gitt i sak 60/2011;" Pleie-og omsorgstun, påbygging/omgjøring", skal stilles i bero inntil videre.
0 PS252013 PS 25/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omsøkt vindkraftutbygging på Innvordfjellet i regi av Zephyr AS. Evt. fornyet høringsuttalelse fra kommunen i saken.
0 PS232013 PS 23/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS332013 RS 33/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Aktiv forvaltning av marine ressurser - lokalt tilpasset forvaltning
0 RS252013 RS 25/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut VS: Informasjon om prosessen rundt omorganiseringen av 110-regionene
0 RS342013 RS 34/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelsesbrev fra kontrollutvalgets møte 20.03.2013
0 RS322013 RS 32/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utsendelse etter representantskapsmøte 07.05.2013
0 RS292013 RS 29/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll representantskapet, 07.05.2013
0 RS262013 RS 26/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsberetning 2012
0 RS302013 RS 30/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut VS: Organisering av interkommunale tjenester i Midtre Namdal - Høring
0 RS282013 RS 28/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Underskrevet protokoll rep skap 24 04 13
0 RS312013 RS 31/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak - Namdalen Træsliberi AS
0 RS352013 RS 35/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift - Strategi, bruk av tildelte midler fra KRD for styrking av utviklingskapasitet
0 RS362013 RS 36/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift - NTE-bygget - vurdering av salg
0 RS372013 RS 37/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prosjektplan
0 RS272013 RS 27/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prosjektplan
Versjon:5.2.00