eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Formannskap Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 09 10 20130910 10.09.2013 16:00 Miljøbygget Sal II Flatanger Formannskap
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS342013 PS 34/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport nr 2 - 2013
0 PS392013 PS 39/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring NOU2013:9 Ett politi - rustet til å møte framtidens utfordringer
0 PS372013 PS 37/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettendringer 2013 - Investeringer
0 PS412013 PS 41/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll NTE-bygget - vurdering av salg
0 PS332013 PS 33/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TV-aksjonen, kommunalt bidrag 2013
0 PS382013 PS 38/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettjustering. Bruk av KRD-midler til styrking av utviklingskapasitet; Mulighetsstudie for fiberbredbånd og utbyggingsavtaler vindkraft.
0 PS402013 PS 40/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel
0 PS352013 PS 35/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomireglementet. Revisjon
0 PS322013 PS 32/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS362013 PS 36/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av Nord-Trøndelag Krisesenter IKS. Tilslutning og godkjennelse av forslag til selskapsavtale.
0 RS402013 RS 40/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut : Bellona - søknad om økonomisk støtte
0 RS412013 RS 41/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut VS: Rettet emisjon i MN Vekst og opprettelse av VTA-plasser
0 RS472013 RS 47/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vindkraft og kraftledninger på Fosen - klagesak
0 RS432013 RS 43/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Reguleringsplan for Oksbåsheia og Sørmarkfjellet vindpark - saken avsluttes
0 RS372013 RS 37/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tilskudd over budsjett i 2014
0 RS382013 RS 38/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut VS: Møtereferat
0 RS392013 RS 39/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven m.m. - egenkontroll mv.
0 RS442013 RS 44/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vandelskontroll av meddommere
0 RS422013 RS 42/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsagn om kr 375 000 i tilskudd fra Statsbudsjettet 2013 "Småkommunemidlene" til styrking av utviklingskapasiteten i Flatanger kommune
0 RS452013 RS 45/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nytt alternativ ved utskriving av eiendomsskatt
0 RS462013 RS 46/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - høring
0 RS482013 RS 48/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nærværsutvikling - 2. kvartal 2013
0 RS492013 RS 49/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat møtet Region Namdal 24. - 25.06.13
0 RS512013 RS 51/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid
0 RS502013 RS 50/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vindkraft og kraftledninger på Fosen - klagesak
Versjon:5.2.00