eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 09 04 20130904 04.09.2013 16:00 Miljøbygget sal II Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS242013 PS 24/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvida åpningstid Lauvsnes SFO - prøveordning høsten 2013.
0 PS212013 PS 21/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttrapport Samhandlingsreformprosjektet Helhetlig helsetjenester i Midtre Namdal 2010 -2013
0 PS232013 PS 23/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Trafikksikkerhet - skoleveg
0 PS202013 PS 20/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS222013 PS 22/2013 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Klage på hovedutvalgets vedtak av 03.07.13
0 RS492013 RS 49/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjenkebevilling - Birgit Fossvik
0 RS502013 RS 50/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. søknad om skjenkebevilling - Kvaløsæter Havn v/Mette Kvaløsæter
0 RS632013 RS 63/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilleggsrapport, kontroll med omsetningen av alkohol - COOP Marked Flatanger.
0 RS642013 RS 64/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Følgeskriv vedr. befaringsrapport ved salgs- og skjenkesteder - COOP Marked Flatanger.
0 RS582013 RS 58/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter skjenkekontroll - Hasvåg Brygge AS den 130613.
0 RS542013 RS 54/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter skjenkekontroll utført ved Sjøbua Spiseri A/S.
0 RS512013 RS 51/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjenkebevilling - enkeltanledning Tangsprællfest
0 RS682013 RS 68/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomisk ansvar for skoleskyss. Flatanger kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.
0 RS522013 RS 52/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjenkebevilling - Utvorda IL
0 RS752013 RS 75/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utskrift årsmøte Namdal folkehøgskole, mandag 17.06.2013
0 RS762013 RS 76/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilskudd til minoritetsspråklige barn i førskolealder
0 RS772013 RS 77/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Skolebasert kompetanseheving for alle ungdomsskoler- varsel om invitasjon til møte
0 RS692013 RS 69/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om kommunal skoleskyss for grunnskoleelev Ariel Linnea Lein, 2012/2013
0 RS532013 RS 53/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skjenkebevilling - lukket selskap(Ambulerende)
0 RS612013 RS 61/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter salgskontroll - Spar Flatanger den 130613.
0 RS572013 RS 57/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter skjenkekontroll - Vik Brygge den 140613.
0 RS562013 RS 56/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter skjenkekontroll - Brygga Pub den 130613.
0 RS712013 RS 71/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til deltakelse i pedagogisk nettverk
0 RS722013 RS 72/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (spesialundervisning m.m.)
0 RS732013 RS 73/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbud om bistand fra veilederkorpset i eget utviklingsarbeid
0 RS602013 RS 60/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter salgskontroll - H. Sved A/S den 130613.
0 RS592013 RS 59/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter salgskontroll ved L. Mårvik Skjærgårdshandel den 130613.
0 RS552013 RS 55/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter skjenkekontroll - Landgangen Kafe den 130613.
0 RS742013 RS 74/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ordensreglement for grunnskolen og SFO i Flatanger kommune
0 RS702013 RS 70/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på vedtak om skoleskyss, klagen tas ikke til følge
0 RS652013 RS 65/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forsøkt utført, ikke avholdt skjenkekontroll.
0 RS662013 RS 66/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forsøkt utført, ikke avholdt skjenkekontroll.
0 RS672013 RS 67/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forsøkt utført, ikke avholdt skjenkekontroll.
0 RS622013 RS 62/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport etter salgskontroll utført ved COOP Marked Flatanger.
0 RS782013 RS 78/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om utvidet åpningstid
Versjon:5.2.00