eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Formannskap Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 02 11 20140211 11.02.2014 16:00 Miljøbygget Sal II Flatanger Formannskap
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12014 PS 1/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS42014 PS 4/2014 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Sluttbehandling av klagesak vedr.avslag på tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen)
0 PS52014 PS 5/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om støtte til oppstart og drift ac frivilligsentral.
0 PS62014 PS 6/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskatt 2014
0 PS82014 PS 8/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opptak av startlån fra Husbanken for videreformidling, 2014
0 PS72014 PS 7/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Delegasjon av myndighet til rådmannen - Bruk av trekkrettighet
0 PS32014 PS 3/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forespørsel om deltakelse i prosjektet - Aktiv forvaltning av marine ressurser - lokalt tilpasset forvaltning.
0 PS22014 PS 2/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Alternativ pensjonsordning for folkevalgte/ordfører
0 RS32014 RS 3/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nærværsutvikling - 3. kvartal 2013
0 RS42014 RS 4/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut KS-Debatthefte
0 RS12014 RS 1/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2016
0 RS62014 RS 6/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om konsertstøtte til jubileimskonsert - Namdal symfoniorkester
0 RS52014 RS 5/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Framtidig skolesamarbeid Namdalseid - Flatanger
0 RS22014 RS 2/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsregnskap og årsrapport 2013 - skatteoppkrevefunksjonen
0 RS72014 RS 7/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll ekstraordinær generalforsamling Nesset Sjømat AS
Versjon:5.2.00