eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Formannskap Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 06 10 20140610 10.06.2014 16:00 Miljøbygget Sal II Flatanger Formannskap
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS282014 PS 28/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettendringer 2014
0 PS262014 PS 26/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Flatanger kommunes årsregnskap og årsmelding for 2013
0 PS252014 PS 25/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Framtidig organisering av Flatanger brann og redningstjeneste
0 PS292014 PS 29/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring
0 PS242014 PS 24/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av en kommunal Facebookside
0 PS232014 PS 23/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS272014 PS 27/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport nr 1 - 2014
0 RS302014 RS 30/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtereferat 27. januar 6. mai 2014
0 RS282014 RS 28/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll etter møte i representantskapet i KomSek Trøndelag IKS 5/5-2014
0 RS292014 RS 29/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll representantskapet 05.05.2014 KomRev Trøndelag IKS
0 RS312014 RS 31/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Representantskapsmøte 5. mai 2014
0 RS332014 RS 33/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2016. Behov for ytterligere utsatt svarfrist.
0 RS322014 RS 32/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra RUP-møte Midtre -Namdal Samkommune og Flatanger kommune, 28.05.2014.
Versjon:5.2.00