eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 04 10 20140410 10.04.2014 16:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS152014 PS 15/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Låneopptak til investeringer 2014
0 PS132014 PS 13/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS182014 PS 18/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fornyet høringsuttalelse til omsøkte vindkraftetablering på Innvordfjellet i regi av Zephyr AS
0 PS192014 PS 19/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bruk av KRD-midler til styrking av utviklingskapasitet; Innleie av ekstern bistand for utforming av boligpolitisk plan for Flatanger kommune.
0 PS162014 PS 16/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godkjenning av avtale mellom Flatanger kommune og Sarepta Energi AS om utbygging og drift av Sørmarkfjellet vindkraftverk.
0 PS202014 PS 20/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skatteoppkreverens årsrapport og kontrollrapport for Flatanger kommune 2013.
0 PS212014 PS 21/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding og egnskap 2013, Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd
0 PS172014 PS 17/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godkjenning av avtale mellom Flatanger kommune og Zephyr AS om utbygging og drift av Innvordfjellet vindkraftverk.
0 PS142014 PS 14/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Sitter Havn - 2.gangs behandling
0 RS112014 RS 11/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport Flatanger Arbeidsmiljøutvalg 2013 - saksframlegg
0 RS122014 RS 12/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Flatanger kommune
0 RS222014 RS 22/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om skjønnsmidler
0 RS162014 RS 16/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Evalueringsrapport etter ekstremværet Hilde og Ivar
0 RS202014 RS 20/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Småkommunesatsninga i 2014. Tilbakemelding på deltakelse og prioriterte områder.
0 RS132014 RS 13/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om forskuddsutbetaling av statlig refusjon i forbindelse med katastrofebrannen på Sørnesset i Flatanger kommune.
0 RS102014 RS 10/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til eiermøte i Friluft onsdag 26. februar kl 1000
0 RS182014 RS 18/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll, 19.03.2014
0 RS212014 RS 21/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fylkesmannens årsrapport 2013
0 RS192014 RS 19/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Videresender søknad fra Flatanger kommunr-delutbetaling for brannkatastrofe Sørnesset
0 RS82014 RS 8/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtereferat Midtre Namdal Kirkelig Fellesråd 19.03.2014
0 RS172014 RS 17/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om Fylkesmannens vurdering og konklusjon i tilsynssak om opplysningsplikten til politiet og barneverntjenestens beskyttelse
0 RS232014 RS 23/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2014
0 RS92014 RS 9/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdig rapport om lokalpolitikeres rolle
0 RS242014 RS 24/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse til søknad om etablering av Frivilligsentral i Flatanger kommune.
0 RS142014 RS 14/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forsterkning av infrastrukturen i mobilnett med tanke på krisesituasjoner - Utvelgelse av viktig område i hver kommune som skal styrkes med reservestrøm og -samband i minst 3 døgn.
0 RS152014 RS 15/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbakemelding. Forsterkning av infrastrukturen i mobilnettet med tanke på krisesituasjoner.
Versjon:5.2.00