eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namdalseid kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2007 11 15 20071115 15.11.2007 19:00 Samfunnshuset Lissalen Namdalseid kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS892007 PS 89/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtekter for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
0 PS1032007 PS 103/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av medlemmer til Tilflytningsnemnd/innkvarteringsnemnder
0 PS1102007 PS 110/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Markedsføring av Namdalseid kommune i Dagens Næringsliv
0 PS872007 PS 87/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilleggsbevilgning - Badekar ved Namdalseid helsetun
0 PS852007 PS 85/2007 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS902007 PS 90/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av barn og unges representant og vararepresentant
0 PS992007 PS 99/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant og en vararepresentant i oppnevningsutvalget for Konfliktrådet i Nord-Trøndelag
0 PS942007 PS 94/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av skjønnsmenn 2008 - 2012
0 PS972007 PS 97/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av særskilt utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.05.2008 - 30.04.2012
0 PS962007 PS 96/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere til Frostating lagmannsrett
0 PS1082007 PS 108/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til samarbeidsutvalgene i grunnskolen
0 PS862007 PS 86/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regnskapsrapport 2. tertial 2007 med justering av årsbudsjett
0 PS1012007 PS 101/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til overskattetakstnemnd
0 PS1072007 PS 107/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant i Det Kirkelige Fellesråd
0 PS1042007 PS 104/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av styringsgruppe for UNGskaperlyst
0 PS932007 PS 93/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av forliksrådsmedlemmer 2008 - 2012
0 PS952007 PS 95/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av medlemmer til Inderøy Tingrett 2008 - 2012
0 PS982007 PS 98/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av overformyndere i Namdalseid kommune
0 PS1022007 PS 102/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av medlemmer og varmedlemmer til heimevernsnemnd
0 PS882007 PS 88/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Nausthaugen/Fautgården massetak. 2. gangs behandling
0 PS1092007 PS 109/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sammensetning av samarbeidsutvalget for Vangstunet barnehage
0 PS912007 PS 91/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av valg- og stemmestyre
0 PS1052007 PS 105/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing, Namdal IUA
0 PS1062007 PS 106/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til representantskapet i Legevaktordningen i Namdal - LINA
0 PS922007 PS 92/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av skatteutvalg
0 PS1002007 PS 100/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til eiendomsskattetakstnemnd
0 RS212007 RS 21/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut MOT - Program for Namdalseid
Versjon:5.2.00