eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namdalseid kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2007 12 19 20071219 19.12.2007 10:00 Samfunnshuset Lissalen Namdalseid kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1142007 PS 114/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av handlingsprosgram for idrett og friluftsliv 2008
0 PS1212007 PS 121/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vangstunet barnehage - byggeregnskap for renovering og tilbygg
0 PS1222007 PS 122/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilskudd til de politiske partier
0 PS1302007 PS 130/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om likviditetslån til Namdalseid Idrettslag
0 PS1122007 PS 112/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utbygging av Statlandvassdraget - valg av løsning - godkjenning av avtale med Namdal Settefisk as og konsesjonssøknad
0 PS1192007 PS 119/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2008
0 PS1172007 PS 117/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Betalingssatser, gebyr og avgifter 2008 - betalingsregulativ for kommunale tjenester
0 PS1282007 PS 128/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av medlemmer til utvalg av faste møtefullmektige til forliksrådet
0 PS1162007 PS 116/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2008 for samarbeidsordningene i MNR
0 PS1242007 PS 124/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av reguleringsplan for Namdalseid sentrum, område B12 m/fl. 2. gangs behandling.
0 PS1292007 PS 129/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2008
0 PS1232007 PS 123/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag i Levanger
0 PS1182007 PS 118/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan 2008 - 2011
0 PS1132007 PS 113/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Namdalseid kommune 2008 - 2011
0 PS1262007 PS 126/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse
0 PS1112007 PS 111/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Veiprosjektet RV 17 Steinkjer - Namsos
0 PS1152007 PS 115/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Miljøprioritert gjennomkjøring (MPG) i Namdalseid sentrum. Tilleggsbevilgning.
0 PS1252007 PS 125/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Melding om oppstart av planarbeid - vern av barskog. Uttalelse.
0 PS1272007 PS 127/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere til Frostating lagmannsrett
0 PS1202007 PS 120/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Byggeregnskap ledningsanlegg Holten - Tinglem
Versjon:5.2.00