eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flatanger Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2007 12 12 20071212 12.12.2007 14:00 Miljøbygget Sal I Flatanger Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS612007 PS 61/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettendring nr 2, november 07.
0 PS512007 PS 51/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ole B. Mork og Magnar Sivertsen - Reguleringsplan masseuttak og deponering, 2. gangs behandling.
0 PS502007 PS 50/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvorda grendehus, skole og barnehage. Restaurering av bygg.
0 PS572007 PS 57/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interkommunalt samarbeid - Overgrepsmottak i Nord-Trøndelag.
0 PS662007 PS 66/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2008
0 PS562007 PS 56/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2008 - Kommunestyret
0 PS582007 PS 58/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av råd for eldre og funksjonshemmede 2007 - 2011
0 PS632007 PS 63/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Feieavgift 2008
0 PS642007 PS 64/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avfallsgebyr for septiktømming 2007
0 PS652007 PS 65/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyr for arbeid etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg
0 PS552007 PS 55/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Retningslinjer for funksjonshemmedes representasjon i kommunale organer
0 PS542007 PS 54/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samla utredning av konfliktområder i forbindelse med utbygging av vindkraftanlegg.
0 PS602007 PS 60/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revisjon av økonomireglement 2007
0 PS492007 PS 49/2007 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS532007 PS 53/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan Innvordvika - Revidering av plan - 2. gangs behandling
0 PS672007 PS 67/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering av kjøp/salg av kommunale boenheter
0 PS592007 PS 59/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Husbanken,-Opptak av startlån for videre utlån
0 PS622007 PS 62/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kloakkavgift 2008
0 PS522007 PS 52/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Geir Bjarne Høstland - Søknad om konsesjon på gnr 15 bnr 1,2 og 15, Dale.
0 RS172007 RS 17/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Overordnet analyse
0 RS182007 RS 18/2007 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Flatanger kontrollutvalg, møteprotokoll 16.11.2007
Versjon:5.2.00