eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Namdalseid kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 22 20170622 22.06.2017 09:00 Namdalseid Samfunnshus Lissalen Namdalseid kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS312017 PS 31/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykeheim i Namdalseid kommune, 2. gangs behandling
0 PS282017 PS 28/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av samarbeidsavtalen for Midtre Namdal samkommune
0 PS342017 PS 34/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan Nord-Statland - endring, strandsonen. Klage
0 PS322017 PS 32/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til eiermøtet i NTE
0 PS252017 PS 25/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Medlemskap i Foreningen Kystriksvegen
0 PS272017 PS 27/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nytt felles regionråd for Namdalen - Namdal Regionråd
0 PS262017 PS 26/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Framtidig eierskap og driftsopplegg i Visit Namdalen SA
0 PS302017 PS 30/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering av kjøp av leiligheter i nytt utbyggingsprosjekt
0 PS222017 PS 22/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding for Namdalseid kommune 2016
0 PS292017 PS 29/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kystsoneplan for Namdalen
0 PS212017 PS 21/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap og årsberetning 2016 - Namdalseid kommune
0 PS242017 PS 24/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for samordning av budsjett og økonomiplan Nye Namsos
0 PS232017 PS 23/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regnskapsrapporter 2017 med justering av årsbudsjettet
0 PS352017 PS 35/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny skole og idrettsbygg - organisering av prosjekteringsfasen
0 PS392017 PS 39/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring
0 PS332017 PS 33/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ordensreglement for grunnskolen i Namdalseid kommune - revidering
0 PS382017 PS 38/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppheving av reguleringsplaner, 1. gangs behandling og offentlig høring
Versjon:5.2.00